GO! BS De Trampoline en VLAJO slaan de handen in elkaar tijdens pilootproject

De voorbije maanden ging GO! BS De Trampoline, de Herzeelse centrumschool, samen met VLAJO, Vlaamse Jonge Ondernemingen, actief aan de slag in een pilootproject rond activerend onthaal in de lagere school waarbij een ondernemende leeromgeving wordt gecre ëerd. Vandaag is het actief onthaal niet meer weg te denken uit de klaswerking en ervaren leerkrachten en leerlingen de voordelen van een vliegende start van de dag.

In een veranderende samenleving waar steeds meer flexibiliteit en zelfstandigheid van jongeren wordt verwacht, wil GO! BS De Trampoline een lans breken om reeds op jonge leeftijd met jongeren aan de slag te gaan rond het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden.
De school zocht en vond zijn partner in VLAJO, een organisatie die dankzij steun van de overheid en het bedrijfsleven scholen ondersteunt in het cre ëren van ondernemend onderwijs.
Tijdens het pilootproject wordt ingezet op een activerend onthaal in klassen van de lagere school, maar ook het reeds bestaande project voor kleuterklassen werd geïntegreerd in de school.

Tijdens het activerend onthaal wordt de focus gelegd op het maken van een zachte landing in de klas, waarbij ruimte wordt vrijgemaakt om aandacht te besteden aan het welbevinden van de leerlingen, klastaken krijgen een vaste plaats via dagelijkse routines en de leerlingen van de lagere school gaan via leereilanden meteen zinvol aan de slag vanaf de eerste minuut.
In de leereilanden wordt de focus gelegd op remedi ëren, automatiseren en uitdiepen, maar ook het aanbieden van nieuwe doelstellingen en vaardigheden.

De leerlingen nemen zelf het volledige proces in handen aan de hand van routinekaartjes en stappenplannen bij de verschillende eilanden.
De leerkracht verandert van leerkracht naar leercoach en begeleidt de leerlingen tijdens dit moment en cre ëert voor de leerlingen kansen om te groeien in ondernemende vaardigheden en eigenaarschap.

De school ontwikkelde de voorbije weken, tijdens deze nieuwe manier van werken, al heel wat extra groeikansen voor de leerlingen en stelt vast dat de leerkrachten steeds meer verantwoordelijkheden aan de leerlingen kunnen geven.
Waar boekentassen legen, taakjes indienen, toetsen inplannen in de agenda,.. in het verleden steeds onder regie van de leerkracht stond, nemen de leerlingen dankzij routinekaartjes het proces zelf in handen en komt er meer ruimte vrij om actief aan de slag te gaan.
Daarnaast staat via de eilanden het eerste uur van de dag in het teken van uitdieping, ondernemen en zelfstandig analyseren van stappenplannen, met steeds een koppeling naar de te bereiken doelstellingen.

Na het proefdraaien zal de school verder inzetten op het uitwerken van leerlijnen en dit steeds met het oog op het stimuleren van de zelfstandigheid en ondernemingszin van de leerlingen.

Een zelfstandigheid die de school zelf al wenst aan te wakkeren van bij de jongste kleuters door het stelselmatig geven van verantwoordelijkheden aan de kinderen.

De samenwerking tussen beide partners krijgt volgend schooljaar een vervolg waarbij sterk wordt ingezet op actief buiten leren.

Wie graag volgend schooljaar een plaatsje wil verzilveren in deze ondernemende setting kan een afspraak boeken voor een rondleiding op afspraak op zaterdag 15 mei via https://forms.gle/FFW4rRNM5TrTYKV3A of op een moment naar keuze via info@bsgodetrampoline.be.