Brakel wordt pleegzorggemeente

 

Vandaag   overhandigde   Pleegzorg Oost-Vlaanderen het label “Pleegzorggemeente” aan Gemeente Brakel. Brakel engageert zich om de komende jaren Pleegzorg en de pleeggezinnen in haar gemeente te ondersteunen.

Vandaag zijn er meer dan 7000 pleeggezinnen in Vlaanderen. Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. In Brakel zijn er 11 pleegplaatsingen. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de kans om te groeien in een veilig en warm nest.

Voor sommige ouders is de zorg voor hun kind(eren) om verscheidene redenen — vaak tijdelijk — niet meer mogelijk. Voor veel pleegkinderen en pleeggasten is een pleeggezin dan een goede oplossing. Afhankelijk van de concrete nood kan de opvang continu, tijdens het weekend, voor lange of korte duur zijn.

In Brakel zijn er 4 pleegplaatsingen in Everbeek, 4 in Nederbrakel, 1 in Elst en 2 in Michelbeke. De leeftijd van de kinderen situeert zich tussen de 6 en 19 jaar. Deze pleegkinderen en pleeggasten vinden in hun pleeggezin geborgenheid, warmte, een kader en een sociaal netwerk.

Pleegzorg Oost-Vlaanderen zet zich in om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in hun buurt een thuis te bieden. Pleegzorg is er voor iedereen die bij pleegzorg betrokken is: pleegkinderen, pleeggasten, ouders, pleeggezinnen, gastgezinnen en pleegzorgdiensten. Gemeente Brakel wil hen hierbij helpen.

Schepen van gelijke kansen Marleen Gyselinck: “Als Pleegzorggemeente willen we nog meer zorg dragen voor kwetsbare kinderen in onze gemeente. We doen dit door te kiezen voor een samenwerking met de pleegzorgdienst. Op een laagdrempelige manier maken we pleegzorg binnen onze gemeente bekend. Zo stellen we onze gemeentelijke communicatiekanalen ter beschikking en helpen we in het vinden van nieuwe pleeggezinnen. Op die manier willen we het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg als hulpverlening vergroten”.

Foto De overhandiging van het label door Anneleen De Roo en Chiara Van den Steen aan burgemeester Stefaan Devleeschouwer en schepen Marleen Gyselinck.

 

X