Vaccinaties in Zottegem op toerental. Vaccinatiecentrum klaar voor grotere hoeveelheden

Burgemeester Jenne De Potter (CD&V) van Zottegem liet begin deze week weten dat het vaccineren van Zottegemnaars en in het Vaccinatiecentrum Zottegem stilaan op toerental raakt. Met dank aan een levering deze week van in totaal 3.570 vaccins wordt er momenteel gewerkt met dubbele shiften . Hij geeft ook aan dat het vaccinatieteam schitterend werk levert en zo klaar is om grotere hoeveelheden vaccins te ontvangen en plaatsen.

“Op dit moment zijn 8.172 Zottegemnaars   voor de eerste keer gevaccineerd ofwel 37,28 % van de volwassen populatie”, aldus burgemeester De Potter begin deze week.   “2.084 Zottegemnaars of 9,51% zijn reeds volledig gevaccineerd. De vaccinatiegraad bij de 65-plussers bedraagt 93,21%   wat een zeer groot succes kan worden genoemd. Alleszins ver boven de 70% die minimaal nodig is in elke bevolkingsgroep. Deze week, de week van 3 mei, worden in totaal 3.570 vaccins verwacht waardoor  we in het vaccinatiecentrum Zottegem voor het eerst kunnen starten met dubbele shiften. Dat wil zeggen dat op 3 dagen zowel in de voormiddag van 8.30 tot 14 uur als in de namiddag van 15 tot 20.30 uur wordt gevaccineerd en dit op 4 lijnen. Dit is belangrijk in aanloop naar de verwachte piek van leveringen in de maand juni waarbij we op basis van de huidige prognoses van de Vlaamse overheid voorzien om 6 dagen op 7 in 2 shiften te kunnen vaccineren.”

“Deze en volgende week worden de laatste 65+ers  gevaccineerd samen  met de eerste risicopati ënten.   Ook deze laatste groep komt van oud naar jong aan de beurt. Of men in behoort tot de risicogroepen kan men bekijken via  www.myhealthviewer.be.   Wie tot de risicogroep behoort is bepaald door de huisartsen, ziekenfondsen, specialisten…Alle uitnodigingen worden zoals steeds door Zorg en Gezondheid bepaald en verstuurd. Door de grotere leveringen moeten wij uiteraard ook de personeelsinzet verhogen, maar de bereidheid om te helpen blijft groot en is hartverwarmend.   Wij zijn voorbereid om nog grotere hoeveelheden te ontvangen en te plaatsen.   Het ganse vaccinatieproces dat we hebben uitgewerkt in de fuifzaal verloopt bijzonder vlot en de reacties die wij opvangen van mensen die al gevaccineerd zijn, zijn dan ook zeer positief.   Mijn grote dank uiteraard aan iedereen die zijn steentje daartoe bijdraagt, de apothekers, verpleegkundigen, artsen, stadsmedewerkers en vrijwilligers van onze zone.”

Voor meer: www.vaccinatiecentrumzottegem.be

X