Bibliotheek Zottegem: Stadsbestuur antwoordt op open brief oppositiepartij Groen

Vorige week verspreidde oppositiepartij Groen Zottegem een open brief getiteld: “Voor een meer laagdrempelige toegang tot de bibliotheek met een hogere dienstverlening” –  Lees hem via deze link – Gevraagd naar een reactie heeft de stad Zottegem een antwoord gestuurd:

Geachte heer Billiet,

Dank om uw terechte bezorgdheden met ons te delen. We blijven ernaar streven om een zo laagdrempelig mogelijke bibliotheek te zijn en gaan steeds graag in dialoog met onze leners over onze dienstverlening.

De punten die u aanhaalt staan reeds sinds we op 22 februari mochten heropenen op ons verlanglijstje om onze werking terug aan te passen, wanneer de situatie dat toelaat. Bibliotheek Zottegem heeft sinds jaren ingezet op het faciliteren van ontmoetingen en sociale contacten en die traditie willen we blijvend voortzetten. Het is voor iedereen pijnlijk dat het net die ontmoeting is die door de coronacrisis het hardste wordt getroffen.

Bij de heropening werd in samenwerking met de preventieadviseur een plan uitgewerkt, rekening houdend met een aantal factoren om de veiligheid te garanderen.

Allereerst moesten we rekening houden met de mogelijkheden van het gebouw. Vooral de zelfuitleenbalies zorgden voor een trechtereffect, waarlangs bezoekers zowel bij het binnen- als buitengaan moesten passeren. Om de nodige afstand tussen bezoekers te kunnen garanderen is er gekozen voor één looprichting die de zelfuitleen vermijdt. Die looprichting gaat inderdaad via de trap en we zijn er ons bewust van dat dit voor sommige mensen moeilijker is dan voor andere. Mensen die slecht te been zijn, hebben uiteraard steeds de mogelijkheid om de lift te gebruiken in het gebouw.

Om die reden maakten we ook de keuze om de jeugd- en de volwassenenafdeling van elkaar te scheiden. Bijkomende reden daarvoor is dat het nog steeds af te raden is om generaties te mengen. Mensen die een bezoek brengen aan de jeugdafdeling kunnen zo de zelfuitleenbalies volledig vermijden, hun boeken worden uitgeleend aan de balie in de jeugdafdeling.

Nu de terrassen van de horeca terug open mogen, kunnen ook wij op 8 mei ons leesterras terug openstellen voor bezoekers. De ingang van de bibliotheek voor volwassenen gaat vanaf dan ook via het terras. Bezoekers kunnen hier kranten en tijdschriften lezen, in de buitenlucht. Net zoals dit in de horeca nog niet mogelijk is, is het binnen zitten ook bij ons nog niet van toepassing.

We hopen dat dit een bevredigend antwoord is op uw tweede en derde punt.

We zijn blij dat het sinds onze heropening weer mogelijk is voor bezoekers om in onze collectie te komen snuisteren. Veel bezoekers maken echter nog steeds dankbaar gebruik van ons reservatiesysteem. Zo komen we tegemoet aan zowel die mensen die naar de bibliotheek komen voor het belevingsaspect, als zij die eerder nog wat schroom voelen om lang binnen op een openbare plaats aanwezig te zijn.

Ook ons afsprakensysteem behouden we nog even. Als blijkt dat alles veilig verloopt door de ingang te verplaatsen naar het terras, kunnen we deze maatregel opnieuw evalueren. Naast een formulier op onze website, bieden we leners ook steeds de mogelijkheid om te bellen voor een afspraak. Zo kunnen we veel vragen heel gemakkelijk en klantvriendelijk opvangen. De bibliotheekmedewerkers stellen zich bovendien flexibel op en ook mensen die een afspraak vergeten te maken zijn proberen we — afhankelijk van de situatie op dat moment — zo goed mogelijk te helpen.

Zelf kijken we ook enorm uit naar het moment dat we terug kunnen naar het ‘normale’, maar jammer genoeg is dit nu nog niet mogelijk. In tussentijd blijven wij alles evalueren en denken we graag mee met onze leners over een zo fijn en veilig mogelijke bib-ervaring.

Hoogachtend

Namens het college

Koen Codron
algemeen directeur

Jenne De Potter
burgemeester

 

X