Nieuwe voorzitter bij CD&V Oosterzele

Marc De Clercq wordt waarnemend voorzitter CD&V Oosterzele

Steven Hutse nam in april ontslag als voorzitter van CD&V Oosterzele, maar blijft zich verder inzetten als tweede ondervoorzitter van de afdeling. Marc De Clercq is door het partijbestuur unaniem verkozen tot (waarnemend) voorzitter.

Marc De Clercq is emeritus gewoon hoogleraar van de Gentse Universiteit, waar hij   onder meer decaan was van de faculteit Economie en Bedrijfskunde en vicerector. Binnen CD&V heeft hij een lange staat van dienst: hij was voorzitter van de CVP jongeren afdeling van Lede, lid van het nationaal bureau van de CVP jongeren, regio voorzitter van CD&V regio Gent. Hij is thans nog lid van het provinciaal bestuur. Hij is de echtgenoot van Marleen Verdonck, schepen van cultuur, financi ën, personeel en senioren.

Het ontslag van Steven vormde voor het partijbestuur de aanleiding om de samenstelling van het kernbestuur te herzien. Marc De Clercq zal als (waarnemend) voorzitter voortaan de afdeling leiden samen met twee ondervoorzitters Filip Van Bockstaele en Steven Hutse. Daarnaast bestaat het kernbestuur uit Luc Caron (penningmeester) en Linda De Vos (secretaris). Ook de voorzitter van de CD&V jongeren zal mee schuiven aan de bestuurstafel.

Steven: ‘Het afgelopen jaar werd ik er mij steeds meer van bewust dat mijn engagement als voorzitter zoveel taken met zich bracht en zoveel tijd vergde dat dit steeds moeilijker te combineren viel met mijn job, mijn gezin, mijn hobby’s. Daarom heb ik beslist een stap opzij te zetten, maar ik zal mij als ondervoorzitter blijven inzetten voor de partij’.

 

Marc: ‘Steven heeft zich de afgelopen, twee jaar volop ingezet voor de afdeling en daarvoor wens ik hem uitdrukkelijk te danken. Ik ben blij dat hij lid blijft van het kernbestuur en dat wij dus verder op zijn enthousiasme en zijn kennis een beroep kunnen doen. Keer op keer heeft de Oosterzeelse bevolking aan   CD&V   het vertrouwen gegeven om de gemeente te besturen. Samen met onze constructieve bestuur partner NVA willen wij via onze burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden en andere mandatarissen en vertegenwoordigers in gemeentelijke commissies en adviesraden positief samen werken om Oosterzele verder uit te bouwen tot een warme landelijke gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen, te werken en te leven. Ik hecht vooral veel belang aan voortdurende dialoog met onze leden maar ook met andere ge ëngageerde Oosterzelenaren, niet in het minst met de jongeren en met de nieuwe inwoners. Hun suggesties zijn  bij een beleidspartij als de onze meer dan welkom. Dialoog en communicatie worden de krachtlijnen van mijn beleid.’