Corona-uitbraak in Sint-Lievens-Houtem

Sinds vrijdagavond onderzoekt de huisartsenwachtpost Panacea enkele positieve coronabesmettingen binnen het Sint-Lievensinstituut in Sint-Lievens-Houtem. Door testing werden intussen iets meer dan twintig positieve resultaten getraceerd in een viertal leerjaren en bij enkele leerkrachten. De gemeentelijke veiligheidscel met vertegenwoordigers van Panacea, de school, het CLB, Zorg&Gezondheid en het gemeentebestuur heeft zonet in consensus beslist om de volledige school tijdelijk te sluiten en elke leerling en leerkracht te testen.

De testing zal aanstaande dinsdag plaatsvinden, zeven dagen nadat de leerlingen hun laatste contact hebben gehad. Tot de testresultaten gekend zijn, zullen alle leerlingen en leerkrachten in quarantaine worden geplaatst. Pas indien de test negatief blijkt te zijn en er geen andere leden van de gezinsbubbel besmet zijn, kan de quarantaine worden opgeheven. Indien de resultaten van de testing gunstig zijn, zal de school de deuren heropenen op dinsdag 25 mei 2021.

“Niettegenstaande er voorlopig nog klassen gevrijwaard zijn van gekende besmettingen, werd omwille van de omvang en de snelle verspreiding toch besloten om de volledige school te sluiten. Het besluit werd ook ondersteund door de medische experts van de veiligheidscel. Door de beslissing om ook alle socioculturele activiteiten on hold te zetten tot en met 24 mei, hopen we op een gunstiger resultaat na het Pinksterweekend. Vanaf morgen zullen onze diensten elke ouder contacteren voor een afspraak voor de testing op dinsdag in het triagecentrum. De ouders hoeven zelf niets te ondernemen, zo kunnen we dat snel en gestructureerd laten verlopen”, meldt burgemeester Tim De Knyf (NH). “Doordat ook verschillende leerkrachten in quarantaine moeten, is het onmogelijk om organisatorisch de school draaiende te houden” vult directeur Paul De Roo   aan. “In de lagere school zullen de leerkrachten zorgen voor afstandsonderwijs. Alle ouders werden hiervan intussen op de hoogte gebracht.”

X