illustratie beeld

Gemeentebestuur helpt inwoners bij aanleggen van geveltuintje

Geveltuintjes zijn kleine tuinen die het straatbeeld kunnen opvrolijken; ze ontharden een deel van de stoep en zorgen voor verkoeling tijdens hete zomerdagen. Ook al is Oosterzele een landelijke gemeente, in de dorpskernen zijn er zeker mogelijkheden om een geveltuin aan te leggen. De gemeenteraad keurde in zitting van 20 mei een reglement goed om dit project in goede banen te leiden.

Optimale ondersteuning en minimale procedure

Het gemeentebestuur wil de drempel voor de inwoners die een geveltuin willen aanleggen zo laag mogelijk houden. Daarom zal een melding bij het gemeentebestuur volstaan en hoeft de inwoner hiervoor geen vergunningsaanvraag in te dienen. Daarnaast zorgen de gemeentelijke diensten voor de voorbereidende werken (uitgraven van het plantvak en opvullen met potgrond) zodat de inwoner zelf enkel nog de beplanting moet kiezen en planten. Het aanvraagformulier is beschikbaar via www.oosterzele.be

Tijdens de zitting van 3 september 2020 nam de gemeenteraad — op voorstel van toenmalig Groen-raadslid Steven Verstuyft – de principebeslissing om een reglement voor de aanleg van (straat)geveltuinen in Oosterzele uit te werken. Intussen heeft Gemeente Oosterzele ook een goedgekeurd energie- en klimaatactieplan waarin dit actiepunt is voorzien onder het luik adaptatie omwille van bovenvermelde voordelen.

Het project klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen van SOLVA maakte een voorbeeldreglement op. De gemeentelijke diensten werkten het reglement verder uit op maat van Oosterzele. Op die manier zorgt het gemeentebestuur ervoor dat er met veiligheidsaspecten van de aanleg rekening wordt gehouden.

Schepen voor Groen Christ Meuleman: “Onze eigen diensten gaan ter plaatse om ter hoogte van de voorgevel enkele stoeptegels uit te breken zodat een plantvak voor een tuintje ontstaat. Op die manier moet de aanvrager enkel nog de plant kiezen, planten en het geveltuintje onderhouden. Op die manier maken we samen met onze inwoners verder werk van een groene en aangename gemeente.”