Veiligheidsmaatregelen bij uitzenden sportevenementen in horecazaak

Met de zomer in het vooruitzicht kijken heel wat inwoners al uit naar de sportevenementen die in die periode gepland zijn: het EK voetbal, de Olympische Spelen en de Ronde van Frankrijk. Dergelijke evenementen worden vaak in groepsverband vertoond, al dan niet gepaard met daaraan gelinkte activiteiten.

Horeca-uitbaters die een sportevenement in groepsverband willen vertonen, moeten dat ten laatste tegen 30 mei aanvragen bij het gemeentebestuur. Dat kan via het evenementenformulier op www.oosterzele.be. Het formulier kan ook aangevraagd worden via info@oosterzele.be of tel. 09  362 50 09.

Extra veiligheid
Het in groepsverband vertonen van die evenementen kan een bijkomend risico inhouden voor de openbare orde en veiligheid op het grondgebied van de gemeente Oosterzele. Het is voor de politie en gemeentelijke diensten dus belangrijk een inschatting te kunnen maken van het aantal evenementen in die periode. Daarom is het noodzakelijk om een vergunningsplicht op te leggen.

Om alles in goede banen te leiden, keurde de gemeenteraad in zitting van 20 mei een bijzondere politieverordening goed. Het integrale reglement is te vinden via https://www.oosterzele.be/tijdelijkepolitieverordeningen.html.

Alle aangevraagde evenementen moeten uiteraard ook plaatsvinden met strikte naleving van de coronamaatregelen die op dat moment van kracht zijn.