Ambitieus fietsplan antwoord op toenemende agressie en onveiligheid in het verkeer en slechte staat fietspaden.


Schepen Fernand Van Trimpont (CD&V) & raadslid St éphan Bourlau (Het Alternatief)


Geraardsbergen. Op de gemeenteraad van 25 mei 2021 werd het eerste fietsbeleidsplan van Geraardsbergen goedgekeurd. Het plan bevat liefst 73 verschillende acties om Geraardsbergen fietsvriendelijker te maken, en dus ook veiliger, gezonder, comfortabeler en toegankelijker. Dat zal hard nodig zijn want 42% van de bevraagden vindt het niet veilig om hier te fietsen. De helft vindt dat er onvoldoende fietspaden zijn, die bovendien in slechte staat zijn. Raadslid St éphan Bourlau (het Alternatief) werd als fietser al eens slachtoffers van verkeersagressie en werd een paar maanden geleden met zijn fiets omvergereden. Armand Matthijs (Rebus) vindt het fietsplan ondermaats.

Dinsdag 25 mei werd op de gemeenteraad van Geraardsbergen het fietsplan goedgekeurd. Het fietsplan kwam tot stand in samenwerking met heel wat medewerkers op het veld. De bedoeling is om van de Denderstad — naast een wielervriendelijke — ook een fietsvriendelijke stad te maken. ‘Het fietsplan is een leidraad over de beleidsdomeinen heen en vormt de basis van een algemene en gedragen beleidsvisie, die zal geïntegreerd worden in het gemeentelijke mobiliteitsplan’, klinkt het spectaculair.

Ambitieus fietsplan
Het stadsbestuur schuift vijf ambitieuze doelstellingen naar voor:

  • Iedereen gezond (acties rond gezondheid)
  • Iedereen op de fiets (acties rond toegankelijkheid)
  • Iedereen veilig op de fiets (acties rond veiligheid)
  • Iedereen combimobiel (acties rond het combineren van mobiliteit, bv. de fiets gecombineerd met openbaar vervoer)
  • Iedereen comfortabel met de fiets van en naar Geraardsbergen (acties in het kader van een fietsnetwerk en de fietsomgeving)

Bram De Geeter (Vooruit) feliciteerde het stadsbestuur met de degelijkheid van het fietsplan. Hij hoopt dat het fietsplan heel wat meer mensen zal overtuigen om de fiets te nemen. Hij hoopt tevens dat met de aanleg van nieuwe fietspaden de verharding van de bodem niet nog meer in de hand zal werken. Bram De Geeter roept dan ook op om in dit geval consequent te kiezen voor de minst harde variant om fietspaden aan te leggen.

Bevoegd schepen Fernand Van Trimpont (CD&V) heeft de ambitie om van Geraardsbergen een fietsvriendelijke stad te maken en is blij dat hij met het fietsplan een degelijke leidraad in handen heeft om doelgericht aan de slag te gaan. ‘Uiteraard is het de bedoeling om de bodem niet extra te verharden’, belooft schepen Van Trimpont. De schepen wijst daarvoor naar de recent aangelegde trage weg Molen-Te-Veel — tussen Zarlardinge en Goeferdinge — waar voor een halfverharding werd gekozen.

Agressie t.o.v. de fietsers
Raadslid St éphan Bourlau (Het Alternatief) wijst erop dat heel wat fietspaden — als die er al zijn — in bijzondere slechte staat zijn, waardoor fietsers noodgedwongen op de rijbaan moeten fietsen. ‘Dit leidt soms tot agressieve reacties van de automobilisten. Persoonlijk heb ik dit onlangs nog eens aan de lijve op de Guilleminlaan ondervonden’, getuigt raadslid Bourlau. ‘De agressie tegenover fietsers in het algemeen neemt toe.’ Raadslid Bourlau is dan ook vragende partij om dit werkpunt mee in het fietsplan op te nemen. Bovendien werd de frontman van Het Alternatief enkele maanden geleden met zijn fiets omvergereden.

‘Bovendien is het belangrijk om gevaarlijke punten in het verkeer aan te pakken’, stelt de voorman van Het Alternatief. Hij verwijst daarvoor naar een aantal incidenten die zich heeft voorgedaan aan o.a. de Grotestraat ter hoogte van de Gasthuisstraat, waar de fietsers de voorrangsregel negeren. Daardoor moeten wagens die uit de Gasthuisstraat komen, in de remmen gaan. ‘Ook daar zal meer aandacht moeten aan worden besteed.’ Tot slot wijst raadslid Bourlau erop dat de verf die voor wegmarkeringen worden gebruikt, bij regenweer heel erg glad is.

Schepen Fernand Van Trimpont onderstreept dat we misschien wel een leuke wielerstad zijn, ‘maar voor het functioneel fietsen moet Geraardsbergen aantrekkelijker en veiliger worden’. ‘Mensen moeten veilig naar de winkel of de school kunnen fietsten. Daarvoor is er nog heel wat werk aan de winkel.’ Voor wat de slechte staat van de fietspaden betreft, verwijst de schepen naar het onderhoudsplan. ‘Knelpunten zullen in kaart worden gebracht en aan het Agentschap Wegen en Verkeer doorgegeven, in de hoop dat die worden aangepakt.’ Wat de verf en de soort wegmarkeringen betreft, volgt het gemeentebestuur de richtlijnen van Fietsberaad Vlaanderen.

In harmonie
Wat de agressie naar fietsers betreft, staat er ook een actie in het beleidsplan dat de voetgangers, de fietsers en de automobilisten in harmonie met elkaar moeten leven. ‘Het kan absoluut niet de bedoeling zijn dat de verschillende weggebruikers tegen elkaar worden opgezet.’ Het nieuwe fietsplan moet verbindend werken, ook tussen de mensen.

Armand Matthijs (Rebus) vindt het fietsplan ondermaats: ‘De wazige tekst en enkele wegenplannen maken ons  erg bezorgd over de uitbouw van een ononderbroken   en veilig, wettelijk beschermd   netwerk voor fietsers op weg naar elkaar, naar de school, winkel, sport, handel, kerk, werk, het station… Het huidige fietsplan stelt ons geenszins gerust. We staan nog niet aan het begin van een zogenaamde ‘fietsstad’.’

Julien Borremans