Nieuw parkeerbeleid in Merelbeke vanaf 1 juli 2021

Het is zover. Na maanden van voorbereidingen, adviesrondes, analyses en toelichtingen, keurde de gemeenteraad op 27 april 2021 het nieuwe parkeerbeleid goed. Vanaf 1 juli 2021 gaat het nieuwe parkeerbeleid in Merelbeke dan ook in voege.
Lokaal bestuur Merelbeke wil hiermee een duidelijker en overzichtelijker parkeerbeleid bieden in het centrum van Merelbeke. Daarbij wordt het langparkeren zoveel mogelijk gestimuleerd naar de publieke centrumparkings om het straatparkeren in de kern van Merelbeke voor te behouden voor kortparkeren en shop&go. De controles van het straatparkeren zullen in het nieuwe parkeerbeleid ook uitgevoerd worden door APCOA.


Wat houdt het nieuwe parkeerbeleid in?
De kern van Merelbeke wordt onderverdeeld in 3 grote zones: een zone Kern (rode zone), zone Rand (oranje zone) en een Blauwe Zone (blauwe zone). Het parkeerregime zal van toepassing zijn van maandag tot en met zaterdag telkens tussen 9.00 uur en 18.00 uur. Op zondag- en feestdagen is geen regime van toepassing.
De zone Kern (rode zone) is gelegen in de omgeving van de kerk van Merelbeke. Bij deze parkeerplaatsen wordt de rotatie in het parkeren hoog gehoudenin functie van de handelszaken. Hier zal je gratis kunnen parkeren, maar wordt de parkeerduur beperkt tot max. 30 minuten. Bovendien zullen de parkeerplaatsen uitgerust zijn met parkeersensoren waardoor het gebruik van de parkeerschijf of het nemen van een parkeerticket niet nodig is.
De zone Rand (oranje zone) is de zone waar betalend parkeren ingevoerd wordt. Dit regime is van toepassing voor het gedeelte van de Zwijnaardsesteenweg, Hundelgemsesteenweg en Kerkstraat en grenst daarbij aan de zone kern. Het eerste uur kan je hier nog steeds gratis parkeren. Voor 2 uur parkeren betaal je 1 euro, vanaf 3 uur parkeren en meer betaal je 2 euro per uur. De zone wordt uitgerust met parkeerautomaten waar je cashfree zal kunnen betalen. Het gebruik van een parkeer app zoals 4411 is ook een mogelijkheid om te betalen net zoals per SMS.
De Blauwe Zone Merelbeke centrum (blauwe zone) is de zone waar je gratis zal kunnen parkeren mits gebruik van de parkeerschijf. In functie van handelszaken, sportactiviteiten en andere recreatie is hier specifiek gekozen om de maximale parkeerduur op te trekken tot 3 uur. Wie graag een dagticket wil of langer wil parkeren kan dat op een van de 3 centrumparkings. De ondergrondse parking Driekoningenplein, parking Tramstelplaats en parking Vredegerecht geven de kans tegen een voordelig tarief voor langere tijd te parkeren. De parking Conversatie blijft voorlopig nog zonder regime behouden. Hier kun je nog steeds gratis langparkeren.

Er worden bewonerskaarten voorzien voor bewoners in een zone met een parkeerregime alsook parkeerkaarten voor handelaars, autodelen, marktkramers en gemeentevoertuigen. In het nieuwe parkeerbeleid zal de aanvraag van een bewonerskaart volledig digitaal verlopen. Hoe en wanneer je de nieuwe bewonerskaarten kan aanvragen, verneem je binnenkort via de verschillende kanalen van het lokaal bestuur.

Toelichting parkeerbeleid

Het lokaal bestuur wenst iedereen uit te nodigen voor een online toelichting over het nieuwe parkeerbeleid op donderdag 27 mei 2021 om 19u30. Je kan de toelichting live volgen via het YouTube kanaal van de gemeente Merelbeke https://www.youtube.com/c/GemeenteMerelbeke9820