Mensen met medische problemen en gezinnen met babys krijgen korting op afvalfactuur

Oosterzele startte drie jaar geleden in samenwerking met intercommunale ILvA met het wegen van de restfractie zodat het afval per gewicht wordt gefactureerd. Voor inwoners met specifieke medische problemen heeft het nieuwe systeem ongewenste financi ële gevolgen: zij worden buiten hun wil om geconfronteerd met een grotere restfractie en/of een groter gewicht van dat afval. Gezinnen met jonge kinderen hebben ook, zij het tijdelijk, extra restfractie. Het gemeentebestuur wil beide groepen nu een steuntje in de rug geven via een toelage om medische redenen én een babytoelage voor jonge gezinnen. Die toelages van 75 euro voor medische redenen en 25 euro voor gezinnen met baby’s worden afgetrokken van de afvalrekening.

zegt gemeenteraadslid Linda De Vos (CD&V). ”Het nadeel ervan is dat die mensen met een grotere afvalberg kampen.”

“Na een bezoek aan zo‘n pati ënt bleek dat de persoon in kwestie per week 200 tot 300 liter dialysevloeistof nodig heeft. Er is dan ook heel wat wegwerpmateriaal verbonden aan die behandeling met wekelijks vele bijkomende pmd-zakken tot gevolg. Met afvaltoelages willen we die mensen helpen”, aldus nog De Vos, die hoopt dat andere gemeenten zullen volgen.

De oppositiepartijen kunnen zich vinden in de maatregel. Groen vraagt om ook de bestaande regeling voor een toelage voor het gebruik van herbruikbare luiers uit te breiden van jonge gezinnen naar personen met medische problemen. “We gaan echter niet akkoord met een wegwerpluier-sponsoring”, zegt raadslid Jeroen Logghe. ”Herbruikbare luiers zijn de laatste jaren veel gebruiksvriendelijker geworden.”

Gemeenteraadslid Pascal Fermon (Open VLD Plus) stelt zich vragen over de aanvraag voor een toelage. “Deontologisch kan het niet dat een formulier wordt gebruikt dat door de huisarts moet worden ingevuld, om de medische oorzaak te bevestigen. Dat druist in tegen het medisch geheim en de wet op de privacy. Het zou beter zijn dat de betrokkenen de aanvraag kunnen doen met een verklaring op eer.” (gedeelde bron nieuwsblad)