Nieuw gemeenteraadslid, Nina De Smet (Open VLD), laat dadelijk van zich horen.

Nina De Smet legde gisteren te Lierde de eed af als effectief gemeente- en OCMW raadslid.

Vorige maand nam Open VLD fractieleider Melissa Dooms ontslag als gemeenteraadslid. Daar ook de eerste opvolger Antoine Merckaert afstand deed van zijn mandaat werden in de digitale raadsvergadering van gisteren 31 mei 2021 de geloofsbrieven van de tweede opvolger, Nina De Smet, onderzocht en in orde bevonden. Hierna legde Nina De Smet de eed als effectief gemeente- en OCMW raadslid af.

Op haar eerste vergadering als kersvers raadslid zette Nina dadelijk de toon door de openheid van het huidig beleid toch een klein beetje in vraag te stellen.

Zo vroeg ze waarom in deze tijden van corona het uitwerken van een nieuwe website geen prioriteit gekregen heeft en waar de reglementering te vinden zijn in verband met de diverse subsidies, zoals huisvestigingspremie, coronapremie, e.d., die Lierdenaars kunnen ontvangen. Deze zouden volgens art.286 van het decreet lokaal bestuur online dienen te staan doch zijn volgens Nina niet te vinden.

Burgemeester Soetens (Voor Lierde) verduidelijkte dat de nieuwe website juist door corona wat vertraging opliep doch dat deze zeker deze maand online zal staan. Ook zijn volgens hem alle reglementeringen op de gemeentelijke website te vinden maar gaf hij voor alle zekerheid de algemeen directeur toch de opdracht om Nina de juiste coördinaten door te geven.

Verder deed Nina bij de mondelinge vragen een voorstel om alle plaatselijke ondernemers een financieel steuntje te geven door een gedeeltelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing op de bedrijfslokalen. Dit op basis van een aangifteformulier zodat ook ondernemers die huren ook van dit voordeel zouden kunnen genieten. Burgemeester Soetens repliceerde hierop dat het voorstel niet volgens de geldende reglementering naar voor gebracht was en dus spijtig genoeg ook op deze raad niet behandeld kon worden. Hij stelde Nina voor om tegen de volgende gemeenteraad conform de bepalingen van het huishoudelijk reglement schriftelijk een uitgewerkt voorstel te doen dat dan zeker op de agenda zal geplaatst worden.

Ook in de OCMW raad stelde raadslid Nina De Smet een vraag in verband met een coronatoelage. Ze wilde namelijk weten op welke manier men de bevolking gaat informeren over de coronapremie van €250 die nu al op basis van de interne reglementen wordt toegekend.

Burgemeester Soetens liet weten dat ook dit voorzien is om opgenomen te worden in de juni-uitgave van het gemeentelijk infoblad “De Roepsteen” , blad dat Nina volgens zijn bescheiden mening blijkbaar te weinig leest.

Geïnteresseerden kunnen de ganse vergadering   via deze link herbekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=iCvro_yorE0