Voetweg in Sint-Maria-Oudenhove wordt gedeeltelijk verplaatst

Door de eigenaars van de woning aan de Boterhoekstraat nr. 8 in Sint-Maria-Oudenhove werd aan het stadsbestuur het verzoek gericht om de voetweg die schuin achter de tuin aan deze woning loopt, gedeeltelijk te verplaatsen omwille van privacy-redenen. Deze voetweg werd vroeger de ‘Slokopweg’ genoemd, heeft volgens de Atlas der Buurtwegen een wettige breedte van 1 meter en zorgt voor een verbinding tussen de huidige Processieweg en Boterhoekstraat. Voorgesteld wordt om het gedeelte van deze voetweg aan de achterkant van de woning (op de foto van het grafisch plan in het rood gekleurd) te verleggen naar de linkerkant van de woning (op het grafisch plan in het groen gekleurd). In die zijgevel van de woning zijn amper ramen voorzien en ter hoogte van de veranda zou eventueel een scherm kunnen geplaatst worden.

Gesteld wordt dat het, wegens niet in overeenstemming met de privacyregels, niet wenselijk is de huidige situatie te bestendigen. Door het gedeeltelijk verleggen van de voetweg zou trouwens het algemeen belang niet geschonden worden vermits de actuele functie als verbindingsweg behouden blijft. Ook zou daardoor niet aan de verkeersveiligheid noch aan de ontsluiting van aangrenzende percelen geraakt worden. Nadat eerst het college van burgemeester en schepenen en daarna de gemeenteraad zich akkoord verklaarden, moet deze mogelijke gedeeltelijke verplaatsing van de voetweg weliswaar ook onderworpen worden aan een openbaar onderzoek, dat nog loopt tot dinsdag 15 juni e.k. Tot dan ligt het grafisch plan voor het publiek ter inzage bij de dienst openbare werken in het Administratief Centrum Sanitary, elke werkdag na afspraak tussen 9 en 11 uur. Eventuele bezwaren of opmerkingen kunnen (schriftelijk) tot uiterlijk voormelde einddatum van het openbaar onderzoek toegestuurd worden aan het College van burgemeester en schepenen, p.a. Administratief Centrum Sanitary, G. Schockaertstraat 7 te 9620 Zottegem. Men kan het grafisch plan ook terugvinden en downloaden via www.zottegem.be.