Provinciale recreatiedomeinen: gedeputeerde An Vervliet vragende partij voor een zwarte lijst van gekende amokmakers

 

Zorgeloos ontspannen in een groen kader dichtbij: dat is de sterkte van de provinciale recreatiedomeinen. De deputatie nam alvast maatregelen om er de rust en veiligheid van de bezoekers de komende maanden te garanderen. Bevoegd gedeputeerde An Vervliet (N-VA) vraagt dat ook de minister van Binnenlandse Zaken op haar beurt snel haar verantwoordelijkheid neemt.

 

De provinciale recreatiedomeinen zijn absolute publiekstrekkers in Oost-Vlaanderen. Zeker nu de zomermaanden voor de deur staan, verwacht men met name in die recreatiedomeinen waar je kan ontspannen op én in het water – Puyenbroeck (Wachtebeke), De Ster (Sint-Niklaas), Nieuwdonk (Berlare) en De Gavers (Geraardsbergen) – opnieuw een gezellige drukte. Het provinciebestuur nam alvast maatregelen om het samenzijn voor iedereen aangenaam te houden.

 

Gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen: “Onze provinciale recreatiedomeinen zijn een groot succes. Maar waar veel mensen samenkomen, ontstaan al eens spanningen. Dat is op onze recreatiedomeinen niet anders. Wij onderhouden echter steevast een goede samenwerking met de lokale politiediensten. Bovendien zetten we bij goed weer zelf extra veiligheidspersoneel in. Wie gebruik wil maken van onze zwemzones dient daarenboven te registreren en op voorhand te reserveren.”

 

De oplopende spanningen en incidenten in een aantal gemeentelijke recreatiedomeinen is echter ook de deputatie niet ontgaan. Gedeputeerde An Vervliet vraagt snel initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden om te kunnen ingrijpen nog vóór de problemen zich manifesteren.

 

An Vervliet: Binnen onze bevoegdheden doen wij al het mogelijke om problemen kordaat aan te pakken. Meestal zijn het echter telkens weer dezelfde individuen die amok maken. Wij zijn al langer vragende partij om een zwarte lijst op te stellen van die amokmakers, zodat de toegang tot de domeinen hen kan ontzegd worden. Ik verwijs bijvoorbeeld naar het wetsvoorstel van kamerleden Koen Metsu en Peter Buysrogge. Ik vraag alleszins aan minister Verlinden om hierin haar verantwoordelijkheid te nemen en snel werk te maken van dergelijk initiatief.”