Officieel onderzoek: amper 22% van de mensen heeft nog vertrouwen in het stadsbestuur

Financiële schuld bedraagt het dubbele van het Vlaams gemiddelde


Vlaanderen/Geraardsbergen. Uit het driejaarlijks onderzoek van de Vlaamse Overheid blijkt dat slechts 22% van de respondenten nog veel vertrouwen heeft in het stadsbestuur. 45% reageert neutraal, terwijl 33% weinig vertrouwen heeft. Daarmee scoort onze stad het laagst van de aangrenzende steden en gemeenten. 85% van de bevraagden voelt zich gelukkig in onze stad, terwijl het kopen of huren van een woning relatief goedkoper is. Eén op de vijf kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. De schuldratio per inwoner bedraagt ongeveer het dubbele van de gemiddelde schuld van alle Vlaamse steden en gemeenten per inwoner.

De Vlaamse overheid peilt met de Gemeente-Stadsmonitor om de drie jaar naar de mening van de burger over allerlei lokale beleidsthema’s: van armoede tot wonen en van verkeer tot diversiteit. In september en oktober vorig jaar vulden 150.000 inwoners deze vragenlijst in. De resultaten zijn voor de stads- en gemeentebesturen een instrument om het beleid bij te sturen.

Vertrouwen
Uit de bevraging blijkt dat slechts 22% van de respondenten vertrouwen heeft t.o.v. het lokaal bestuur, terwijl 45% zich neutraal opstelt. 33% heeft weinig vertrouwen in het Geraardsbergse stadsbestuur.
Wat het vertrouwen betreft scoort de Open Vld-CD&V-meerderheid het laagste van de omliggende gemeenten. In Herne heeft 60% van de ondervraagden nog veel vertrouwen in het stadsbestuur. In Lierde is dat 51%, Bever 44%, Brakel 31%, Herzele 31%, Galmaarden 27% en Ninove 25%.

De financiële schuld per inwoner bedraagt voor Geraardsbergen €2240 per inwoner, wat haast het dubbele is van het gemiddelde van alle Vlaamse gemeenten en steden (€1270). Met 7,8% op de aanvullende belastingen zitten we ook boven het gemiddelde van het Vlaams Gewest. De opcentiemen lopen op 982, wat bijna 100 eenheden boven het Vlaams gemiddelde ligt.

75% van de bevraagden spreekt zich positief uit over hun buurt. 78% vindt dat er voldoende groen in de buurt is. Wat de diensteverlening betreft, is 55% best tevreden over de loketdienst. 85% van de respondenten heeft een geluksgevoel in de gemeente. Slechts 8% voelt zich onveilig.

Goedkoper wonen
In de stadsmonitor staan nog andere cijfers. Zo zijn 14.6% van de mensen van buitenlandse afkomst, terwijl dat voor het Vlaamse niveau 23,5 % bedraagt. 22,5% van de oppervlakte is bebouwd. Het Vlaamse gemiddelde is 28,5%. De mediaanverkoopsprijs van een huis kost €199.000. Gemiddeld betaal je in Vlaanderen maar liefst €265.000, wat flink duurder is. De gemiddelde CO2-emissies door verwarming huishoudens ligt met 4,3 ton per huishouden, 600 kg hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Met 129 kg restafval per jaar, doen we het daarentegen een flink pak beter dan de gemiddelde Vlaming.

In Geraardsbergen zijn er 48,3 jobs per 100 inwoners, wat flink onder het Vlaams gemiddelde van 78,9 ligt. In Geraardsbergen zijn er 2% minder schoolverlaters dan het Vlaams gemiddelde (11,8%). De gemiddelde huurprijs voor een woning kost in de Denderstad €660, terwijl dat €740 is voor het Vlaams Gewest.

In Geraardsbergen wordt 19,2% van de kinderen in een kansarm gezin geboren. Het Vlaams gemiddelde bedraagt 14%. Met het aantal mensen die van een sociale bijstandsuitkering leven, zitten we ook boven het Vlaams gemiddelde. Er vallen in onze stad gemiddeld minder verkeersslachtoffers. Wat de criminaliteit betreft, doen we het ook beter.

Fiets- en voetpaden
Drie op de vier inwoners zijn tevreden over hun gemeente of stad. Uit die monitor blijkt ook dat zwerfvuil en verkeer bovenaan de ergernislijst van de Vlaming blijft staan. Eén op de vijf inwoners heeft een negatieve houding tegenover mensen met een andere herkomst. Goed nieuws is dat de Vlaming in 2020 meer heeft gesport.

De staat van de voet- en fietspaden blijft ook een pijnpunt. De helft van de burgers is hier niet tevreden over en vindt dat er niet genoeg fietspaden zijn. Opmerkelijk is ook dat amper vier op de tien inwoners oordeelt dat naar school fietsen veilig is voor de kinderen, al evolueert dat cijfer licht positief.

Julien Borremans

Voor meer info: Stadsmonitor