Zottegemse speelpleinwerking ditmaal enkel voor 4- tot 11-jarigen

Tijdens de komende zomervakantie organiseert de Zottegemse jeugddienst van maandag 5 juli tot vrijdag 27 augustus opnieuw de stedelijke speelpleinwerking, weliswaar op basis van een aangepast coronaveilig draaiboek. Zo zullen, in plaats van vorig jaar op verschillende locaties, alle activiteiten ditmaal op het speelplein ’t Hemelrijk zelf plaatsvinden, elke weekdag van 9 tot 16 uur met vooropvang vanaf 7 uur en naopvang tot 18 uur. Ook wordt opnieuw met bubbels gewerkt en om deze werkwijze veilig te kunnen organiseren, is er beslist om deze keer geen tienerwerking in te richten en de speelpleinwerking alleen open te stellen voor kleuters van 4-5 jaar en voor speelvogels van 6-11 jaar (geboortejaar 2009 tot en met geboortejaar 2017).

Met het oog op het samenstellen van de (week)bubbels is het nodig op voorhand in te schrijven, per week. Daginschrijvingen kunnen dus niet (meer). Kinderen met een (vermoeden van) beperking zijn zeker ook welkom en kunnen aan de speelpleinwerking deelnemen in een speciale snoezelruimte met spelletjes-op-maat. In dit verband is het verplicht dat de ouders vooraf via aurélie.verlinden@zottegem.be met de jeugdprogrammator of telefonisch via 09 367 91 98 met de jeugddienst contact opnemen. Dit laatste is ook noodzakelijk (minimum een week op voorhand) voor wie gebruik wil maken van het busvervoer dat nu weer kan ingelegd worden vermits alle activiteiten op één locatie doorgaan. Er zijn haltes voorzien aan het OC Velzeke, kerk Strijpen, OC Sint-Maria-Oudenhove, Zibo Erwetegem en parking De Muze.

De kinderen moeten vóór 9 uur in ‘t Hemelrijk aanwezig zijn. Kinderen later brengen of tijdens de activiteiten komen afhalen (vóór 16 uur), kan niet. In plaats van een eigen lunchpakket kan ’s morgens vóór 9 uur aan de kassa op het speelplein een warme maaltijd (incl. soep en dessert) besteld worden. Prijs: 3 euro. Deelnemen aan de speelpleinwerking kost 20 euro per week (5 x 4 euro/dag) voor kinderen uit Zottegem en 25 euro (5 x 5 euro/dag) voor kinderen die niet in Zottegem wonen. Hierin is ook één gratis zwembeurt per week inbegrepen. Inschrijven moet via www.webshopzottegem.recreatex.be