Digitale politiekiosk in het gemeentehuis van Lierde werd plechtig ingehuldigd.

Vanaf 1 juli 2021 heeft het gemeentehuis van Lierde er een nieuw paradepaardje bij! Centraal in het gebouw vindt de burger er immers een digitale politiekiosk.

Digitale kiosk.

Met deze kiosk kunnen inwoners van Lierde nu zelf aangiftes doen van kleine misdrijven en/of een afspraak maken bij politie Geraardsbergen/Lierde.

Het was burgemeester Soetens die deze voormiddag als eerste het digitaal politieloket mocht uitproberen onder het goedkeurend oog van korpschef Patrice De Mets en de Geraardbergse burgemeester De Padt.

Vernieuwde openingsuren en afspraak maken.

Politiezone Geraardsbergen/Lierde werkt sinds 1 juli 2021 ook met vernieuwde openingsuren en een afspraaksysteem voor niet-dringende aangiftes. De politiezone Geraardsbergen/Lierde realiseert het vernieuwde onthaal aan de hand van een performant agendaplatform, waarbij de burger zich via het internet op een gebruiksvriendelijke manier kan aanmelden om een afspraak te maken.

Aangezien de politiepost in Lierde beperkt open is, werd gezocht naar een manier om toch blijvend ten dienste van de Lierdenaars te staan, iets wat burgemeester Soetens vooropstelde bij de uitwerking van het nieuwe onthaalproject. Een oplossing werd dus gevonden met de opstart van dit digitaal loket (kiosk), waar burgers onder meer aangifte kunnen doen van kleine misdrijven op het moment dat de politiepost gesloten is. Dit digitaal loket staat centraal in de inkomsthal van het gemeentehuis en is toegankelijk tijdens de openingsuren van de gemeentediensten.

Uitgetest en goedgekeurd.

Burgemeester Soetens testte het systeem deze voormiddag samen met burgemeester De Padt uit.

“Het digitaal loket wijst zichzelf uit en is heel gebruiksvriendelijk. Je hoeft enkel het touchscreen aan te raken en de stappen te volgen. Naast het maken van een afspraak of het aangeven van kleine misdrijven, kan de burger nog veel meer met het systeem. Het aanvragen van vakantietoezicht, het registreren van een camera, zelfs het melden van fraude/phishing of een bezoekje brengen aan onze website, het is allemaal mogelijk! Voor mij was het alleszins een prettige gebruikservaring”. wist burgemeester Soetens ons te vertellen.

Wie het digitaal loket zelf wil uitproberen, moet zich dus naar het gemeentehuis van Lierde begeven.

Hoewel het systeem vriendelijk is in gebruik, kunnen mensen die het moeilijk hebben steeds bijstand krijgen van het personeel aan de onthaalbalie van de gemeentelijke diensten.

“De testfase loopt en vermoedelijk zullen er de komende weken nog een aantal praktische aandachtspunten opduiken die we moeten aanpakken. Een eventuele implementatie op andere locaties is niet onmogelijk maar hangt uiteraard af van de eerste resultaten. Op langere termijn zouden we bijvoorbeeld ook een digitaal loket in ons commissariaat te Geraardsbergen of op andere drukbezochte plaatsen kunnen overwegen” besloot korpschef De Mets.

X