Illustratieve afbeelding © Sabine van Erp via Pixabay

146 miljoen euro voor betere personeelsomkadering in de Vlaamse woonzorgcentra

Met VIA6, het Vlaams Intersectoraal Akkoord, investeert Vlaanderen vanaf 1 juli 2021 een recurrent bedrag van 146 miljoen euro in een betere personeelsomkadering in de Vlaamse woonzorgcentra. Zorgnet-Icuro is blij met deze substantiële verhoging van de middelen: “Ze worden maximaal ingezet voor bijkomende tewerkstelling. Bijzonder belangrijk is dat er na meer dan 30 jaar een gelijkschakeling komt in de financiering voor personen met een zwaar zorgprofiel”, zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro

“Tot nu toe kregen niet alle zwaar zorgbehoevende bewoners in een woonzorgcentrum een gelijk gefinancierde personeelsnorm. De discriminatie die er bestond in functie van het ‘type’ bed waarin de zorgbehoevende oudere persoon verbleef, valt definitief weg. Vanaf nu ontvangen de woonzorgcentra een gelijke financiering voor elke oudere met een gelijke zorg- en ondersteuningsnood. De toepassing van dit “gelijkheidsprincipe” (de zgn. RVT-erkenning) was een jarenlange verzuchting van de residentiële ouderenzorg en de belangengroepen van de ouderen. Het is zonder meer een historische mijlpaal en een goede basis om op verder te werken in de toekomst. Dezelfde gelijkschakeling moet immers nog gebeuren voor de ouderen die worden opgevangen in de centra voor dagverzorging.”

“Daarnaast gaan er nog extra middelen naar personeelsversterking, met name voor personen met dementie en een hogere financiering van het zogenaamde “bovennorm-personeel”. Dat is positief. Om kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren zetten woonzorgcentra in veel gevallen meer personeel in dan wettelijk in de personeelsnorm is voorzien. Dankzij VIA6 hebben woonzorgcentra nu de mogelijkheid op een meer flexibele manier invulling te geven aan de personeelsnorm. Daardoor kunnen ze een grotere diversiteit aan competenties en vaardigheden inzetten binnen de zorg- en ondersteuningsteams. Dit komt de kwaliteit van het wonen en leven van de bewoners ten goede. Alles samen zullen de 820 Vlaamse woonzorgcentra 2264 extra voltijdse personeelsleden kunnen aantrekken. Hiermee komt de gemiddelde personeelsnorm op ca. 0,6 VTE per bewoner.”

“VIA6 is een cruciale en eerste noodzakelijke stap om verder een kwaliteitsvolle ouderenzorg mogelijk te maken. Toch kan dit geen eindpunt zijn. Sinds jaren zien we dat de ouderen die naar een woonzorgcentrum verhuizen een steeds zwaarder zorgprofiel hebben. De tijd die ze er verblijven wordt ook steeds korter. In de afgelopen tien jaar is de zorgzwaarte met 10% toegenomen. In de woonzorgcentra blijft er bijvoorbeeld een hoge nood aan een middenkader. Willen we mensen in hun allerlaatste levensfase echt nabij zijn en de beste zorg bieden, dan moeten we evolueren naar een personeelsnorm van 0,9 VTE per bewoner. We beseffen dat dat zeer zware investeringen vergt. Een fundamenteel debat over de plaats van de ouderen en de zorg voor ouderen in onze samenleving, blijft dus aan de orde.”