Fernand Van Trimpont (CD&V): ‘Het Abdijpark is een verbindingspool die rekening houdt met de biodiversiteit.’


Geraardsbergen. Zaterdag 3 juli werd het heraangelegde Abdijpark plechtig geopend. De heraanleg liep niet over een pad vol rozen. De werken duurden flink wat langer en de factuur viel duurder uit. Toch vielen er heel wat positieve reacties te noteren. Het project kwam er door de samenwerking van de schepen van Milieu Martine Duwyn (Open Vld) en schepen van Stadsontwikkeling Fernand Van Trimpont (CD&V), met wie we een kort interview hadden.

Nuus: ‘Mag ik jou feliciteren met de heraanleg van het Abdijpark?’

FVT: ‘Dank je wel. Het is een mooie realisatie, waar heel Geraardsbergen naar uitkijkt. Ik heb gisteren nog een tekst gelezen waaruit blijkt dat Sint-Adriaan werd aangeroepen tegen de pest en de onverwachte sterfte. We zitten momenteel aan het einde van een pandemie. Dat we heel symbolisch dit project aan de Geraardsbergenaars kunnen geven, dat maakt de cirkel rond.’

Nuus: ‘Welke meerwaarde biedt het Abdijpark voor Geraardsbergen?’

FVT: ‘Het park is een groene long in het midden van ons stadscentrum. We hebben er voor gezorgd dat het Abdijpark een verbindingspool is. De toegangswegen zijn kwaliteitsvol gemaakt en de parking werd eveneens heraangelegd met oplaadpunten voor wagens. Er zijn ook nieuwe toegangstrappen via de Boelarestraat en de Lorrainestraat. Het is tevens een verbinding voor de trage weggebruiker. Ook voor rolstoelgebruikers en kinderwagens is het park erg toegankelijk.’

Nuus: ‘Het Abdijpark lijkt niet op een symmetrisch aangelegde Franse tuin. Brengt dat de gemiddelde Geraardsbergenaar niet in verwarring?’

FVT: ‘Nee, dit is een heel bewuste keuze. We zijn in het opzet geslaagd om er een natuurlijk park van te maken, waarbij rekening wordt gehouden met de biodiversiteit. Bepaalde zones zijn heide die twee- tot driemaal per jaar worden gemaaid om juist die biodiversiteit in de hand te werken. Ook boomstronken die omgewaaid of omgevallen zijn, blijven als spelelement voor de kinderen of als natuurelement liggen.’

Nuus: ‘Het prijskaartje is niet goedkoop…’

FVT: ‘De kost bedraagt ongeveer anderhalf miljoen euro. Het park is dat waard, zeker als we weten hoe diep de verwaarlozing de afgelopen jaren was.’

Nuus: ‘Het project kostte wel een stuk meer dan begroot.’

FVT: ‘De meerkost die aan het project verbonden is, komt door het slib dat we uit de vijver hebben gehaald. Er werd zowat 4000 m³ slib gebaggerd, wat veel meer was dan verwacht. Het was de bedoeling om het slib te hergebruiken, maar de kwaliteit was van die aard dat de bodembank besliste om het slib af te voeren. Daar ligt het budgettair verschil.’

Nuus: ‘Verschillende parkelementen werden plaatselijk vervaardigd.’

FVT: ‘We hebben getracht om zoveel mogelijk elementen door Geraardsbergenaars te vervaardigen en hen zo het eigenaarschap te geven. De zitbanken, picknicktafels en speelplateau’s zijn gemaakt door de leerlingen van het GO! Atheneum en het Sint-Catharinacollege. De wilgenhutten en de speel toestellen werden door onze ploeg van Netwerk – de sociale tewerkstellingsproject – ontwikkeld en gemaakt.’

Nuus: ‘Hartelijk dank voor dit interview.’

Julien Borremans