Melle: Eerste spadesteek voor nieuw Elsdriespark

Een groenpool als ontmoetingsruimte voor de hele gemeente

Veneco directeur Sofie Vandelannoote en burgemeester Dirk De Maeseneer

Nu de afwerking van de nieuwe gemeenteschool in zicht is, start aannemer Hertsens binnenkort de aanleg van het buurtpark ‘Elsdriespark’. Deze groenpool zal een belangrijke ontmoetingsruimte zijn voor de Elsdrieswijk en de gebruikers van de sporthal. Voor de kinderen en kleuters van de school wordt dit buurtpark een natuurlijke buitenspeelruimte. De sporthal van de nieuwe gemeenteschool zal in september in gebruik genomen worden door Dans- en Turnclub Immer Vooruit en kan ook als polyvalente ruimte worden gebruikt door andere verenigingen. Tegen de herfstvakantie moet de school klaar zijn voor gebruik. Het wordt niet alleen een natuurlijke en veilige schoolomgeving met veel speelse elementen om te spelen, te leren en zelfs te eten maar ook toegankelijke natuur voor iedereen. We creëren ook trage verbindingen door het park voor fietsers en wandelaars. In het park ligt ook een amfitheater.

Natuurrijke inrichting en beleving
Bij de aanleg van het park zetten we maximaal in op een natuurrijke inrichting en beleving. De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • het creëren van bereikbare en toegankelijke natuur op buurtniveau
 • het realiseren van een veilige én groene schoolomgeving
 • de ondersteuning van biodiversiteit (speelnatuur, leernatuur, eetbaar groen, … )
 • het creëren van trage verbindingen voor fietsers en voetgangers, met openbare verlichting
 • ontharden met maximale waterinfiltratie

Ontwerp

Tijdens het voorbereidende planningsproces werden participatiemomenten georganiseerd om alle belanghebbenden bij de uitwerking van het Elsdriespark te betrekken. Het grondplan toont hoe het Elsdriespark er uiteindelijk zal uitzien.

Timing werken 
De werken bestaan uit 3 delen:
Deel 1: aanleg parkzone

 • Juni 2021: start van het aanleggen en het plantklaar maken
 • Najaar 2021 | voorjaar 2022: start van het aanplanten
 • Deel 2: aanleg verkeersplateau’s in de Beekstraat en de Spoorlaan
  • Start najaar 2021
  • Volledige onderbreking van beide wegen, een omleiding wordt voorzien
 • Deel 3: groenaanleg schoolomgeving/speelplaats
  • Zomer 2021: start voorbereidende werken en het plantklaar maken
  • Najaar 2021- voorjaar 2022: start van het aanplanten

Enkele cijfers 
De werken werden aanbesteed en gegund aan de firma Hertsens wegenwerken voor € 862.319,51 incl. BTW. Het volledige project kon rekenen op subsidies van het Agentschap Natuur en Bos en van de Vlaamse Overheid.

X