Burgerbudget en burgerkwartier moeten positieve stadsprojecten ontwikkelen


Geraardsbergen. Dinsdag 6 juli keurde de gemeenteraad unaniem de voorstellen goed om een burgerbudget voor positieve stadsprojecten ter beschikking te stellen en een burgerkwartier in het leven te roepen. Beide initiatieven geven een stem en zeggenschap aan de burger, en creëren een echt partnerschap tussen burger en lokaal bestuur.

Burgerbudget
Het lokaal bestuur van Geraardsbergen voorziet jaarlijks €100.000 voor het burgerbudget. Burgers (individuele personen of verenigingen) kunnen een projectvoorstel indienen dat bijdraagt tot één van volgende doelstellingen:

  • het verhogen van ontmoeten en stimuleren dat mensen elkaar echt leren kennen;
  • een inclusieve stad waar mensen in dialoog gaan en zorg dragen voor elkaar;
  • een stad waar mensen trots op zijn en die aanvoelt als een thuis voor al haar inwoners;
  • een stad waar mensen zich medeverantwoordelijk voor voelen en samen zorg voor dragen;
  • een stad waar mensen engagement opnemen, samenwerken, ondernemen en samen vormgeven;
  • een leefbare, veerkrachtige stad, gericht op het welbevinden en de levenskwaliteit van alle inwoners;
  • een stad met een uitgesproken gezicht en aantrekkingskracht, die voor haar inwoners aanvoelt als een dorp.

Belangrijk is dat de aanvragers het project niet enkel voorstellen maar ook mee uitvoeren en opvolgen. Zij spelen dus een actieve rol bij de verdere uitrol.

Er wordt een verschil gemaakt tussen kleinere en grote projecten.
Kleinere projecten kunnen doorlopend worden aangevraagd, worden op korte termijn goedgekeurd zodat ze snel kunnen opstarten en voor maximaal 3.000 euro ondersteund (incl. BTW).
Grotere projecten kunnen 2 keer per jaar worden ingediend: tegen ten laatste 31 augustus en 31 december, worden voorgesteld aan een StadsMakersjury van burgers, goedgekeurd door deze jury en de gemeenteraad en voor maximaal 25.000 euro (incl. BTW) ondersteund.

Burgerkwartier
Burgers die een vraag hebben voor de gemeenteraad, krijgen de kans om die effectief voor te leggen tijdens het burgerkwartier. Burgers die een vraag hebben voor de gemeenteraad, krijgen de kans om die effectief voor te leggen tijdens het burgerkwartier.

De gemeenteraad vindt telkens plaats op de laatste dinsdag van de maand. Om 19.30 uur start het burgerkwartier waarbij 2 vragen van burgers worden beantwoord.Burgers kunnen hun vraag tot 14 dagen voor de raadszitting bezorgen. Komt de vraag later binnen, dan schuift de vraag door naar de volgende zitting. Dat is ook het geval als er meer dan 2 vragen binnenkomen.Tijdens het burgerkwartier is de vraagsteller aanwezig op de gemeenteraad waarbij hij/zij zijn vraag voorlegt aan de gemeenteraadsleden.

“Zowel het burgerbudget als het burgerkwartier zijn opgezet om onze burgers een actieve stem te geven in het beleid van het lokaal bestuur. Als bewoner ben je vaak heel erg betrokken bij je buurt of straat en voel je goed aan waar exact nood aan is. Wij willen onze burgers daar dan ook een stuk zeggenschap in geven en hebben er vertrouwen in dat zij op deze manier onze stad samen met ons mee sterker maken”, zegt Kristin Vangeyte, schepen van Samenleving.