Schepen Christ Meuleman en Filip Vermeiren, voorzitter verkeerscommissie, in de Roosbloemstraat waar de fietstunnel komt.

Er komt een extra fietstunnel aan de Roosbloemstraat na lang aandringen lokaal bestuur

De voorbereidingen voor het aanleggen van de “nieuwe” N42 zijn volop bezig. Recent werden de oorspronkelijke plannen echter nog bijgestuurd. Op uitdrukkelijke vraag van en na onderhandeling met het college van burgemeester en schepenen wordt een bijkomende fietstunnel aangelegd. Die fietstunnel moet de Ankerwijk op een veilige manier verbinden met het centrum van Oosterzele.

In de onderhandelingen met de Vlaamse overheid heeft het gemeentebestuur altijd geijverd voor het veiliger maken van verplaatsingen met de fiets: er komt een fietsbrug aan de Gijzenzelestraat, langs de N42 worden vrijliggende fietspaden aangelegd en langs de Oude Wetterse steenweg tot Keiberg (N465a) komen verhoogde fietspaden. Voor het gemeentebestuur was ook de veilige verbinding tussen de Ankerwijk en het centrum van Oosterzele een topprioriteit. Daarom drong het bestuur ook aan op het realiseren van deze tunnel.
De planning die het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet is de volgende:
2021: project-MER + opmaak omgevingsvergunningsaanvraag + grondonderzoeken
2022: onteigeningen + opmaak aanbestedingsbundel + aanvraag omgevingsvergunning
2023: aanbesteding
Schepen voor Mobiliteit Christ Meuleman: “We vinden het super dat we door deze extra fietstunnel de Ankerwijk op een veilige manier kunnen ontsluiten. Dit moet het fietsgebruik naar school en het handelscentrum stimuleren!”