Wegenwerken aan N46 in Elene: met vertraging het bouwverlof in

Meer dan drie jaar nadat er begin februari 2018 een infovergadering voor de buurtbewoners plaatsvond, wordt er sinds 17 mei ll. nu ook metterdaad werk gemaakt van de vernieuwing van de provincieweg N46 op het grondgebied van Elene en Velzeke (en deels Oosterzele), in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met Aquafin, de stad Zottegem en de gemeente Oosterzele. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zullen duren tot in 2025. De eerste fase betreft de heraanleg van het gedeelte tussen het kruispunt De Vos en het kruispunt van de N46 met de Elenestraat en Balegemstraat. Hiervoor werd een uitvoeringstermijn van twee maanden voorzien maar de veelvuldige regenval in de afgelopen weken maakte dat de werken niet volledig konden uitgevoerd worden zoals gepland en dat de eerste fase niet helemaal kon voltooid worden tegen het bouwverlof van maandag 12 juli tot maandag 2 augustus.

Tijdens deze verlofperiode zal er op de werf geen activiteit zijn maar toch blijft de zone tussen het kruispunt De Vos en de Elenestraat gedurende deze drie weken wel afgesloten voor doorgaand verkeer (omdat de nieuwe rijweg die er tussen De Vos en de spoorwegovergang al aangelegd is, nog verder moet afgewerkt worden). Voor de buurtbewoners en bedrijven zal de toegang wel mogelijk zijn (liefst via het kruispunt De Vos). De tijdelijke verkeerslichten aan het kruispunt Elenestraat – Provinciebaan worden tijdens het bouwverlof verwijderd.

Volgens de aangepaste planning van het Agentschap Wegen en Verkeer zal de zone tussen de spoorwegovergang en het kruispunt met de Elenestraat en Balegemstraat afgewerkt zijn tegen begin september. Na het bouwverlof moeten ook nog de fietspaden over de ganse lengte van de zone tussen het kruispunt De Vos en de Elenestraat aangepakt en vernieuwd worden. Dit zou tegen half augustus voltooid zijn, tezamen met het herstellen van de parkeerstroken en bermen. In het kader van de tweede fase van de werken zal de aannemer na het bouwverlof ook al starten met de aanleg van de riolering in de berm tussen de Elenestraat en Pandelaarstraat. Deze werken gebeuren zonder hinder voor het verkeer. De eigenlijke wegenwerken – fase 2 zullen beginnen vanaf september en wel met verkeershinder gepaard gaan.