Zomerschool op de gemeentelijke basisschool in Melle

De gemeentelijke basisschool in Melle organiseert van 9 tot 20 augustus een zomerschool.
De school zet hiermee specifiek in op kinderen die het wat moeilijker hebben op cognitief of motorisch vlak, of die uit een kwetsbare thuissituatie komen. De school spitst zich ook toe op de eerste vier jaar van de lagere school.
De school nodigde zelf de kinderen uit. Dit gebeurde na een multidisciplinair overleg met de klasleerkrachten, CLB en de zorgcoördinator. Voor elk kind wordt individueel gekeken waar het baat bij zou hebben en wordt een persoonlijk pakket samengesteld. In de voormiddag komt het cognitieve aan bod, in de namiddag is er tijd voor creatieve activiteiten of sport en spel.
De zomerschool wordt verzorgd door twee leerkrachten en twee vrijwilligers en wordt aan de ouders van de kinderen die in aanmerking komen, gratis aangeboden.