Lokaal bestuur Zwalm biedt 10.000 euro financiële hulp aan Rode Kruis na overstromingen

Opbrengst recepties naar Rode Kruis

Lokaal bestuur Zwalm biedt financiële hulp aan Rode Kruis na overstromingen

Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique coördineren momenteel de noodhulp naar aanleiding van de overstromingen in de brede regio rond Luik in het weekend van 17-18 juli. Het Rode Kruis is op heel veel plaatsen aanwezig en kan daardoor snel schakelen en noodhulp bieden.

Sneller en efficiënter dan wie ook, maar uiteraard zijn daar middelen voor nodig.

Namens de gemeente Zwalm en haar inwoners wenst het college van burgemeester en schepenen in deze ook haar solidariteit te tonen.  Tijdens de eerstvolgende gemeenteraad eind september zal het college voorstellen om een gift van 10 000 euro over te maken aan het Rode Kruis op het daarvoor voorziene rekeningnummerNooit eerder werd een dergelijk groot steunbedrag voorzien. Het lokaal bestuur schenkt symbolisch graag 1 euro per inwoner (vandaag zijn er 8242 Zwalmenaren) en rondt het bedrag af naar 10 000 euro. Dat is mede mogelijk doordat bijvoorbeeld geen recepties werden georganiseerd bij recente festiviteiten zoals de inhuldiging van de Wijlegemkapel en de 21 juli-viering.

Heel wat inwoners lanceren momenteel initiatieven om goederen in te zamelen voor de getroffenen. De bereidheid en solidariteit van de mensen wordt uiteraard geapprecieerd, maar we zijn nog in de acute fase: de lokale overheden brengen de schade momenteel nog volop in kaart. Dat vraagt even tijd. Het Rode Kruis Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique vragen daarom geen goederen binnen te brengen. Wie wil helpen, kan best een financiële gift doen op het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525. Meer informatie vind je op www.rodekruis.be/helpenhelpt/