Wegenwerken N46 hervatten; o.v.-net volledig ondergronds

Na een onderbreking van drie weken wegens het jaarlijkse bouwverlof worden vanaf maandag 2 augustus de werken voortgezet voor de vernieuwing van de provincieweg N46 op het grondgebied Elene en Velzeke.

Door de overvloedige regenval liep de uitvoering van de werken aan het gedeelte tussen het kruispunt De Vos en het kruispunt met de Elenestraat en Balegemstraat enige vertraging op en kon fase 1 niet helemaal voltooid worden vóór het bouwverlof. Volgens de aangepaste planning van het Agentschap Wegen en Verkeer zouden de wegenwerken in de zone tussen de spoorwegovergang en het kruispunt met de Elenestraat en Balegemstraat nu moeten afgewerkt zijn tegen begin september. Daarnaast moeten ook nog, over de ganse lengte van het gedeelte tussen het kruispunt De Vos en de Elenestraat, de fietspaden aangepakt en vernieuwd worden. Dit zou tegen half augustus voltooid zijn, tezamen met het herstellen van de parkeerstroken en bermen. In het kader van de tweede fase van de werken zal de aannemer ook al starten met de aanleg van de riolering in de berm tussen de Elenestraat en Pandelaarstraat. Deze werken gebeuren zonder hinder voor het verkeer. De eigenlijke wegenwerken – fase 2 zullen beginnen vanaf september en wel met verkeershinder gepaard gaan.

OPENBARE VERLICHTING

Intussen is ook al onderhandeld dat na uitvoering van de wegenis- en rioleringswerken de openbare verlichting langs de N46 die nu nog onder het beheer van stad Zottegem valt, zal overgenomen worden door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid. Hiermee zullen dan ook enige aanpassingen gepaard gaan. Zo zullen de betonnen palen van de openbare verlichting en het bovengrondse net gesloopt worden vanaf de Steenbekestraat tot aan huisnummer 151. In het gedeelte van de Provinciebaan tussen de Steenbekestraat en Elenestraat ligt het net al ondergronds maar moeten wel nog de betonnen palen (17) verwijderd worden. Het AWV zal instaan (via Fluvius) voor het plaatsen van nieuwe palen met led-armaturen en voor het verder ondergronds aanleggen van de kabels. De stad moet instaan voor de ondergrondse aansluitingen van de woningen.