Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Het stadsbestuur heeft zich akkoord verklaard met het voorstel van de TMVW om het Ingenieursbureau Goegebeur uit Eeklo aan te stellen als ontwerper voor een saneringsproject in de Vierwegenstraat in Erwetegem. Doordat de riolering er in slechte staat en op enkele plaatsen met wortels van aanpalende beplantingen dichtgegroeid is, komt de goede afwatering van deze straat in het gedrang. Na de aanleg van een nieuwe gescheiden rioleringsstel zal natuurlijk ook een nieuwe wegverharding moeten voorzien worden. De totaalprijs hiervoor wordt geraamd op 1.222.100 euro waarvan 12.100 euro ten laste van Zottegem.

 

  • Op vraag van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking krijgen twee organisaties elk 1.000 euro uit de stadskas voor noodhulp: Artsen Zonder Grenzen voor het bestrijden van de voedseltekorten en hongersnood in Madagaskar dat getroffen wordt door de ergste droogte in 40 jaar, en Oxfam voor het project ‘Zuurstof voor India’ (leveren van zuurstoftanks en ander medisch materiaal voor de openbare ziekenhuizen in India).

 

  • In oktober 2017 werd beslist om (de eerste) bewakingscamera’s te plaatsen in het stadscentrum en daarbij werd toen tegelijk met de nv Geconet uit Gent een contract afgesloten voor jaarlijks preventief onderhoud (= schoonmaken van de camera’s, controleren en afstellen van de apparatuur). Intussen kwamen er ook camera’s bij op het Stationsplein, aan de bibliotheek en op het speelplein aan de kerk in Bevegem maar voor deze drie bewakingscamera’s was er nog geen onderhoudscontract. Hiervoor is nu ook een jaarlijks opzegbare overeenkomst afgesloten met dezelfde firma.