Indrukwekkende lijst producten met kankerverwekkende pesticide worden uit de rekken gehaald


De voedselwaakhond FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) heeft honderden producten teruggeroepen. Heel wat producten vertonen de kankerverwekkende, verboden pesticide ethyleenoxide. Het gaat om sauzen, specerijen, ijsjes, Bicky-sauzen, Snickers-ijs, Kiri-kaasjes…

Ethyleenoxide is een gasvormig desinfectiemiddel, dat er onder meer voor kan zorgen dat producten niet gaan schimmelen. In Europa is het gebruik van dit product verboden, maar in bepaalde derde
landen mag het wel worden gebruikt. Bij langdurig gebruik en in grote hoeveelheden kan ethyleenoxide kankerverwekkend zijn. Bij gebruik in kleine hoeveelheden is er geen acuut gevaar.

Enkel schadelijk bij regelmatig gebruik
De experten van het FAVV kwamen tot de conclusie dat er een potentieel chronisch risico is. ‘Dat wil zeggen dat er een risico voor de gezondheid kan zijn wanneer consumenten de niet-conforme producten op regelmatige basis en in grote hoeveelheden consumeren.’ De bal ging vorig jaar aan het rollen toen een lot sesamzaad uit India teveel van deze kankerverwekkende pesticide vertoonde. Via een Belgische importeur kwamen de zaden Europa binnen. De gevolgen vallen niet te onderschatten, want sesamzaad wordt in tal van producten verwerkt. In ons land moesten honderden producten worden teruggeroepen.

Vervolgens werd beslist om de controle op te voeren. Andere producten waarbij ethyleenoxide werd gebruikt, werden aan een controle onderworpen. Zo kwamen sauzen, vinaigrettes, tal van specerijen… in het vizier. Intussen is er een hele waslijst aan producten uit de rekken gehaald. Warenhuisketen Delhaize moest dit jaar al 40 producten terugroepen.
Ethyleenoxide mag dan wel een kankerverwekkende stof zijn, het is enkel toxisch als het in grote hoeveelheden een langdurig wordt geconsumeerd. Wie deze morgen een Kiri-kaasje heeft gegeten, moet niets vrezen.

Dat er nu plots drastisch wordt ingegrepen door tal van producten uit de rekken te halen, heeft te maken met het feit dat er tot voor kort maar sporadisch werd gecontroleerd op de aanwezigheid van ethyleenoxide. Deze pesticide is niet opgenomen in de gangbare analyses van het voedselagentschap. Intussen is daar verandering in gekomen.

Controle opdrijven
Intussen werden op Europees niveau honderden producten uit de rekken gehaald. Indiaans sesamzaad moet voortaan van een certificaat voorzien worden dat er geen ethyleenoxide werd gebruikt. Intussen zijn er reeds tal van producten door de mazen van het net geglipt. Maar daar komt volgens het FAVV verandering in.

Daarnaast raad het voedselagentschap aan ‘dat bedrijven die vaak met producten werken die afkomstig zijn uit landen waar het gebruik van ethyleenoxide is toegestaan om analyses op deze stof uit te voeren. Bedrijven zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk om veilige producten op de markt te brengen en hebben er dus alle baat bij om deze analyses uit te voeren.’  Het FAVV heeft tenslotte ook de analyses op ethyleenoxide opgenomen in zijn controleprogramma van 2021.

Het FAVV volgt de situatie nauw op en zorgt ervoor dat consumenten zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht wanneer een product wordt teruggeroepen dat niet-conform blijkt te zijn. ‘Het is niet uitgesloten dat in de toekomst nog producten zullen worden teruggeroepen in het kader van deze problematiek.’

Aan consumenten wordt aangeraden om regelmatig te controleren of ze een product in hun bezit hebben dat wordt teruggeroepen. De betrokken lotnummers en/of houdbaarheidsdata worden steeds vermeld bij elk bericht omtrent een terug te brengen product.

Julien Borremans
Een overzicht aan producten die reeds werden teruggeroepen, vindt u hier