Zottegems autobusstation tijdelijk in Broeder Mareslaan

Om plaats te maken voor kermisattracties is het autobusstation vanuit de Van Aelbrouckstraat tijdelijk – tot volgende week woensdag 18 augustus om middernacht – verhuisd naar de achterkant van het (trein)station waar voor de bussen standplaatsen en haltes voorzien zijn in de Broeder Mareslaan (gedeelte naar het AZ Sint-Elisabeth toe).

Daarom geldt in deze straat, tussen het kruispunt met de Lyceumstraat en het kruispunt met de Godveerdegemsraat, voor andere voertuigen langs weerszijden een parkeerverbod. Tevens is er eenrichtingsverkeer van toepassing in het gedeelte van de Welzijnstraat tussen de Lyceumstraat en de Ooststraat (alleen toegelaten richting Ooststraat / Grotenbergestraat). Voor de bussen van De Lijn is een omleiding voorzien via de Grotenbergestraat, Kollegestraat, Ooststraat, Acacialaan, Kastanjelaan en Godveerdegemstraat.