Zwalmlaan Munkzwalm

Sensibiliseringscampagne zones 30 van start bij de eerste schooldagen in Zwalm

De gemeente Zwalm startte zopas met een opvallende verkeersveilige actie.

“Zo is het de bedoeling dat het te snel rijden in onze zones 30 meer onder de aandacht komt”, aldus schepen van Mobiliteit Patrick Moreels.

Deze werden eerder in het leven geroepen in al onze schoolomgevingen en in enkele van onze kleine, pittoreske dorpskernen.

Te snel rijden brengt hier specifieke risico’s met zich mee en dat wordt ook door de omwonenden als zeer storend ervaren.

Wij prijzen nu al de verkeersveiligheid hoog, des temeer in deze specifieke leef- en woongebieden.

Met deze sensibilisatiecampagne willen we sterk aanbevelen om ook hier de snelheidslimieten meer te respecteren.  

De verkeersleefbaarheid behoort tot één van de speerpunten van het mobiliteitsbeleid en deze actie is er één van.

Met de eerste schooldagen in het vooruitzicht willen we iedereen nog eens oproepen om zich aan de limieten te houden.

Naderhand  worden deze borden en spandoeken op gezette tijden verplaatst en aan de politie wordt gevraagd om een extra oogje in het zeil te houden”.

 

X