Groen Horebeke rolt rode loper uit voor fietsers

Kullaarsweg wordt verbindingsweg

Groen rolt de rode loper uit voor fietsers op de Kullaarsweg. De partij ijvert zo voor de heraanleg van de Kullaarsweg als fietsvriendelijke verbindingsweg tussen Sint-Maria-Horebeke en Sint-Kornelis-Horebeke.

Naar aanloop van het nieuwe schooljaar rolt Groen Horebeke de rode loper uit voor fietsers op de Kullaarsweg, een onverharde verbindingsweg tussen Sint-Kornelis-Horebeke, en legt ze symbolisch de eerste meter opnieuw aan. De weg ligt er volgens de oppositiepartij, zeker voor jonge fietsers die van beide dorpen naar de kleuter of lagere school fietsen, heel onveilig bij met tal van putten en losliggende stenen van puin.

“Met deze actie willen we onze vraag naar de heraanleg van de Kullaarsweg, als veilige verbinding tussen beide dorpskernen, onder de aandacht brengen van het gemeentebestuur”, zegt Filip Hebbrecht van Groen. “We stelden namelijk in het verleden reeds voor om de Kullaarsweg op te nemen in het Lokaal Functioneel fietsroutenetwerk. Op die manier komt deze weg in aanmerking voor provinciale subsidies voor de heraanleg en verbetering van de fietsinfrastructuur.”

Het gemeentebestuur van Horebeke besliste eerder om de Kullaarsweg slechts gedeeltelijk heraan te leggen. “Het deel dat zal heraangelegd worden is echter nog in relatief goede staat, zeker vergeleken met het deel dat dient als verbinding tussen de Dorpstraat en de Koekoekstraat”, legt Bart Van de Water verder uit. “Het laatste deel, de landbouwweg is echter opgenomen in de kaart van de provinciale fietsknooppunten en wordt, niettegenstaande de slechte staat van de weg, daardoor zeer vaak gebruikt door fietsers en wandelaars.”

Groen stelt daarom voor om deze volledig weg heraan te leggen in functie van fietsers, ruiters en wandelaars. “We pleiten er sowieso voor het landelijke karakter van de weg te behouden”, vult Florian Vande Walle aan. “Er zijn verschillende opties, maar we stellen we een waterdoorlatende wegbedekking voor met aan beide zijden een onverharde strook en een verharde strook in de midden. “Zo kunnen ruiters en wandelaars gebruik maken van het onverharde deel en fietsers van het verharde deel. Daarnaast zorgen we zo voor waterinfiltratie en blijft het gebruik door landbouwvoertuigen mogelijk. Dit zal zowel functioneel als recreatief gebruik ten goede komen. Tussen St-Maria en St-Kornelis-Horebeke ontstaat zo een autoluwe, landelijke fiets- en wandelverbinding.”

Het gemeentebestuur richt zich volgens Groen te veel op de Ketse als fietsverbindingsweg tussen beide dorpskernen. “De Ketse heeft echter niet hetzelfde potentieel als de Kullaarsweg, enerzijds door het zeer sterke reliëf en anderzijds door het smalle tracé”, besluit Filip Hebbrecht. “Daardoor is deze weg niet bruikbaar voor iedereen, maar zorgt deze combinatie ook voor een onveilige situatie wanneer fietsers dienen te kruisen met andere fietsers of met voetgangers.”

X