Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 stelde de hogere onderwijsinspectie twee keer de “deplorabele en onveilige toestand van de schoolcontainers” in De Smidse vast

Nieuwe tijdelijke klascontainers voor De Smidse Erwetegem

Het stadsbestuur maakt er een punt van om de nodige kwaliteitsvolle infrastructuur te voorzien en wil blijven investeren in de stedelijke basisscholen: zo klonk het begin april in een persbericht nadat de gemeenteraad op 22 maart had ingestemd met het voorstel om een subsidieaanvraag in te dienen voor een nieuwbouwproject voor De Smidse. Volledigheidshalve moet echter tevens gezegd worden dat dit nieuwbouwproject voor de basisschool in Erwetegem er eigenlijk ook een beetje komt “van moeten”. Het zou weliswaar tendentieus zijn alleen het huidige stadsbestuur verantwoordelijk te stellen voor het slechte ‘schoolrapport’ dat het twee jaar geleden kreeg, want het is immers al langer dat de infrastructuur van De Smidse niet meer beantwoordt aan de groei van deze basisschool.

Een en ander heeft te maken met de hogere onderwijsinspectie die aan het einde van het schooljaar 2018-2019 twee keer in De Smidse langskwam en er de “deplorabele en onveilige toestand van de schoolcontainers” vaststelde. Een conclusie die overigens ook gestaafd werd door het (toenmalige) recentste verslag van de tweejaarlijkse elektriciteitskeuring. Een dikke buis dus, zoals gezegd wordt in het jargon, want er was geen sprake van daarover nog te kunnen delibereren. Integendeel, door de onderwijsinspectie werd geëist dat de gemeenteraad
als inrichtende macht snel duidelijkheid zou verschaffen over hoe en wanneer die erbarmelijke situatie zou aangepakt worden. Waarop het college van burgemeester en schepenen dan liet horen dat het zich voorneemt om de containers waarvan de oudste twee dateren van 1996 en er dus al 25 jaar staan, te vervangen door een definitieve en duurzame constructie (lees: een nieuwbouw).

In afwachting van de uitvoering van deze plannen en om op korte termijn de dringende nood aan meer klaslokalen en kantoorruimte voor directie en administratie te kunnen ledigen, werd besloten de verouderde containers te laten weghalen en door de firma Jan Snel Belgium uit Sint-Niklaas in het vooruitzicht van dit nieuwe schooljaar moderne containers die wel voldoen aan de huidige vereisten, te laten leveren (huurprijs zo’n 50.000 euro per jaar). Hiervoor werd door de Vlaamse overheidsdienst Agion (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) een huursubsidie goedgekeurd voor een periode van acht jaar.

Het zou de bedoeling zijn binnen die tijd het nieuwbouwproject te realiseren, dat volledig zal worden geïntegreerd in het bestaande blok. Gelijkvloers (kant parking) zullen er twee klassen bijgebouwd worden en bovenop de volledige benedenverdieping zal een nieuwe verdieping opgetrokken worden. De bestaande gevels zullen weggenomen worden en, na isoleren volgens de huidige normen, zal een nieuwe gevelsteen in analogie met de nieuwbouw geplaatst worden. De kostprijs van dit nieuwbouwproject wordt geraamd op bijna 2,4 miljoen euro. De nodige budgetten zouden voorzien worden in de meerjarenplanning 2026- 2031 en, zoals gezegd, is door de gemeenteraad beslist om ook hiervoor bij het Agion een subsidieaanvraag (max. 70 %) in te dienen.

X