Provincie subsidieert melkwei van matten als innovatief en circulair landbouwproject met €24.700


Geraardsbergen.De Geraardsbergse mattentaart heeft sinds 2007 een Europees erkende geografisch beschermde status. Bij de productie van de matten komt melkwei vrij als nevenproduct. Met het project ‘Van wei naar wij’ van de stad Geraardsbergen in samenwerking met de lokale landbouwers worden uit dit restproduct nieuwe, hoogwaardige streekproducten ontwikkeld. De provincie verleent aan het project een subsidie van 24.700 euro; de partners brengen samen 13.300 euro in.

Wei ontstaat bij het stremmen van melk. De wei bevat nog veel stoffen uit de melk en heeft een zeer hoge biologische waarde wat het product uiterst geschikt maakt als grondstof. Met het project ‘Van wei naar wij’ wordt een structurele oplossing geboden voor de verwerking en het valoriseren van de nevenstroom zodat de productie van de matten aantrekkelijker wordt voor de landbouwers. Het project heeft een dubbel doel. Enerzijds worden uit de wei nieuwe, hoogwaardige streekproducten ontwikkeld. Anderzijds worden sociaal geëngageerde ondernemers die samenwerken rond circulaire economie samen gebracht in een lerend netwerk. Het project kadert in de lokale voedselstrategie Geraardsbergen en in de promotie van de korte keten via Lekker Oost-Vlaams, het herkomstlabel voor de Oost-Vlaamse hoeve en streekproducten.

Leentje Grillaert: ‘Het project richt zich op een nog onontgonnen grondstof, de zure wei uit de productie van mattentaarten, en is een laboratorium voor de ontwikkeling van nieuwe, marktklare producten. Het project stimuleert lokaal en sociaal geïnspireerd ondernemerschap met kringloopdenken en lokale voeding als uitgangspunt.’

Door het valoriseren van de wei én het zoeken naar een logistiek model wordt het produceren van matten aantrekkelijker voor de landbouwers. Dit resulteert in een alternatief model voor de meer grootschalige productie en verwerking in de voedselketen. En door het verbreden van het aanbod wordt meteen het cultureel erfgoed, het maken van matten, geborgd.

X