Minister Matthias Diependaele dankt personeel AZ Sint-Elisabeth voor hun “tomeloze inzet tijdens de coronapandemie”

Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele en de eerste schepen van Zottegem Evelien De Both (allebei N-VA) brachten woensdag bezoek aan het AZ Sint-Elisabeth Zottegem. Ze gingen langs bij enkele afdelingen en kregen zicht op de samenwerking van het ziekenhuis met het AZ Glorieux in Ronse die moet leiden tot een sterke zorgregio Vlaamse Ardennen.

De minister bezocht het Oncologisch en Internistisch Dagziekenhuis, het Revalidatiecentrum en de afdelingen Geriatrie en Spoedgevallendienst en overhandigde een attentie aan de medewerkers van het AZ Sint-Elisabeth, waarbij hij hen uitdrukkelijk bedankte voor hun betrokkenheid en inzet tijdens de coronapandemie. (lees verder onder de foto)

Kennismaking met nieuwe CEO en ZoRg

Na de rondgang maakten de minister en schepen officieel kennis met Stefaan Blomme, die begin juli 2021 aangesteld werd als overkoepelend CEO van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem en vzw Werken-Glorieux in Ronse. Tijdens het gesprek lichtte Blomme toe dat de beide ziekenhuizen met de keuze voor 1 CEO proactief wensen in te spelen op de veranderingen in het zorglandschap. Als overkoepelend CEO zal hij samen met de zorgpartners een gezamenlijke strategische visie en bijhorend beleidsplan uitwerken voor de beide ziekenhuizen om zo een kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg te organiseren voor de referentieregio Vlaamse Ardennen. Het komende decennium zal de zorg immers georganiseerd worden in netwerken en geïntegreerde zorgketens. Bovendien aligneert het samenwerkingsverband ZoRg zich zo op de toekomstige beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid en wapent ze zich tegen de uitdagingen van de toekomst.

“Mijn bezoek aan AZ Sint-Elisabeth is tweeledig. Eerst en vooral wilde ik alle zorgmedewerkers, van artsen over verpleegkundigen tot ondersteunde diensten, bedanken voor hun tomeloze inzet tijdens de coronapandemie. Zij stonden dag in dag uit in de frontlinie en elke waardering hiervoor is belangrijk”, aldus Mathias Diependaele. “Een tweede reden voor mijn bezoek is uiteraard de intensieve samenwerking tussen AZ Glorieux in Ronse en AZ Sint-Elisabeth in Zottegem. Ik vind het een toekomstgerichte keuze dat beide zorginstellingen de handen in elkaar slaan. Met deze samenwerking versterkt de Vlaamse Ardennen haar positie als echte zorgregio en kunnen we meer gespecialiseerde zorgdiensten aanbieden. Nabijheid en toegankelijkheid van de zorg staan centraal in deze samenwerking en dat is wat een zorghub vandaag de dag moet zijn.”

“We zijn bijzonder verheugd dat minister Diependaele tijdens zijn bezoek interesse toonde in ons ziekenhuis en verwelkomen het initiatief van de Vlaamse overheid om Vlaanderen op te delen in referentieregio’s. De volgende stap is om daar de verschillende intercommunales waaronder de zorg in onder te brengen”, aldus Stefaan Blomme. “Met ons samenwerkingsverband ZoRg wensen wij hierop te anticiperen om zo een kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg te organiseren voor de referentieregio Vlaamse Ardennen. Het AZ Sint-Elisabeth en vzw Werken-Glorieux blijven twee onafhankelijke entiteiten, die elkaar in het grotere kader van het E17-ziekenhuisnetwerk versterken. Dat doen we door samen te werken op zowel strategisch als operationeel niveau om zo niet alleen de basiszorg, maar ook groei te kunnen realiseren. Samen zijn we sterker en beter gewapend tegen de uitdagingen van de toekomst.”