Scheldewindeke, Officiële opening Bijenhal, wordt educatief centrum voor scholen en imkers.

Op de site Groot Bewijk in Scheldewindeke /Oosterzele ging zaterdag de Bijenhal officieel open. Oosterzele wil het uitgangbord worden van de bijvriendelijke gemeente en start daarom een educatief centrum voor scholen en geïnteresseerde imkers in spe.

Het project dat in 2014 startte toen de gemeente zich engageerde om een bijvriendelijke Gemeente te worden. Die titel is intussen binnen en de gemeente heeft een mooie nectarscore van 33.462. “We engageren ons om, samen met de imkers, de milieudienst en andere partners, zoveel mogelijk aan natuurlijk bermbeheer te doen, geen schadelijk stoffen te gebruiken en bijvriendelijke bomen en struiken aan te planten.

De nieuwe bijenhal op de site Groot-Bewijk kostte 27.590 euro en beschikt over een leslokaal, enkele bijenkasten en een groendak. Imkers kunnen er hun kennis delen met de scholen en geïnteresseerde imkers in spe. Naarmate een stukje gras bloemrijker wordt, trekt het meerl insecten aan. Zo hebben we op verschillende plaatsen in de gemeente biodiverse eilandjes onderhouden in maaibeheer en voorzagen we bloemperken aan de scholen en op onze dorpspleinen. We namen dit jaar ook deel aan “Maai Mei Niet”

Belevingstuin Vuenteca

Het doel van de Belevingstuin Vuenteca is om een braakliggend terrein om te vormen tot een duurzame natuuroase. Deze natuuroase zal worden ingericht als overgang en met doorkijk naar de achterliggende Molenbeekvallei. Ook het zicht op het kapelletje met linde, oude windmolen en spoorweg blijft behouden. Waar kan gewandeld worden en gespeeld worden met de geplaatste toestellen, een maxi-orgel en klankenwoud om de sensoriële beleving te verhogen, midden in een inheemse fruitgaard. Daarnaast worden een vijver, zandbijenheuvel, bloemenweides en speelheuvel ontwikkeld. Iedereen kan er gebruik van maken zowel het woonzorgcentrum OLV Ter Veldbloemen, de assistentiewoningen Residentie Zilverblad en Orthoagogisch Centrum De Beweging dat in het voorjaar aan de bouw begint.