Commissaris Lauwaet: ‘We proberen onze basispolitiezorg tot in de puntjes te verzorgen. De burger mag niet merken dat de politie onderbemand is.’


Geraardsbergen. Zaterdag 18 en zondag 19 september was het stadsopendeurdag in Geraardsbergen. De politie van Geraardsbergen/Lierde was in de Oudenbergstad zichtbaar aanwezig om een laagdrempelige informatiecampagne te voeren. Het opzet was volgens commissaris Jan Lauwaet (51) drieledig: ‘In eerste instantie willen we mensen voor een job bij de politie rekruteren. Er zijn ook collega’s van de preventie aanwezig die zich bezighouden met fietsregistratie. Mijn collega en ik leggen uit voor wat de buurtpolitie staat.’ De informatiecampagne was een behoorlijk succes.

Dit weekend was er stadsopendeurdag in Geraardsbergen. Het goede weer bracht heel wat mensen op de been. Ook de politie van Geraardsbergen was aanwezig en nam de gelegenheid te baat om een heuse informatiecampagne uit te rollen. In eerste instantie was het de bedoeling om mensen voor de politie te rekruteren. Daarnaast konden voorbijgangers hun fiets laten graveren en informatie inwinnen over de buurtpolitie.

De buurtpolitie moet maximaal aanwezig zijn
‘De buurtpolitie organiseert het werk van de wijkagent. In eerste instantie zijn wij de aanspreekpunten voor een wijk, maar we doen nog zoveel meer’, aldus commissaris Jan Lauwaet. Jan Lauwaet is directeur van de buurtpolitie van de politiezone Geraardsbergen/Lierde en is al 16 jaar in het korps actief. ‘Onze zone is ingedeeld in drie buurtpolitieteams die elk een sector heeft. Elk team probeert zijn sector te managen.’ De problemen binnen de sector moeten worden aangepakt. ‘Concreet kan het om veiligheids- of buurtproblemen gaan. Bovendien moet het team maximaal aanspreekbaar zijn.’ Het verschil met vroeger is dat de wijkagent vervangen werd door een team. ‘Toen vroeger de wijkagent wegviel, was er niemand meer aanspreekbaar. Door in team te werken, staat er steeds iemand ter beschikking.’ Volgens commissaris Lauwaet kan de politie in buurten meer preventief optreden en kunnen bepaalde problemen sneller worden aangepakt.

‘Een mooi voorbeeld van preventie vormt ongetwijfeld de fietsgravering’, aldus commissaris Lauwaet. ‘De mensen van de fietsgravering geven individueel diefstalpreventieadvies. Het is trouwens de ambitie van de politie om met een laagdrempelige informatiecampagne aanwezig te zijn op braderijen, rommelmarkten… om onze service aan de burger bekend te maken.’ Het is niet de bedoeling dat de buurtpolitieteams repressief te keergaan. ‘In een straat waar alle wagens verkeerd geparkeerd staan, zullen we in samenwerking met de gemeenschapswacht eerst flyeren om te informeren en te motiveren tot gedragsverandering. Doorgaans lukt dat wel, maar wie niet horen wil… ‘

Wijst de aanwezigheid van de fietsgravering dat er veel fietsdiefstallen zijn? ‘De gebruiksdiefstallen vallen nog mee, maar we merken dat er veel meer dure fietsen worden gestolen. Doorgaans gaat het om georganiseerde diefstallen in winkels.’ Commissaris Lauwaet voegt er onmiddellijk aan toe dat de politie maandelijks heel wat achtergelaten fietsen terugvindt. ‘Het gaat daarbij om fietsen die gestolen en achtergelaten werden, maar door het feit dat er geen identificatie mogelijk is, weten we ook niet van wie de fietsen zijn. Daarom gebruiken we de fietsregistratie.’ De fietsregistratie moet beletten dat de dief de fiets kan verkopen. Anderzijds is het ook wel eenvoudiger om de betrokken eigenaar terug te vinden. Commissaris Lauwaet haast zich om te zeggen dat het aantal fietsdiefstallen in Geraardsbergen heus wel meevalt.

Twintig procent onderbemand
Wijst de rekrutering op een tekort aan agenten? ‘Net als alle andere zones is de politie van Geraardsbergen/Lierde ongeveer 20 procent onderbemand. We voelen dit in onze dagelijkse werking. We proberen onze basispolitiezorg tot in de puntjes te verzorgen. De burger mag niet merken dat de politie onderbemand is.’

Hoe komt het dat er een structureel tekort aan politieagenten is? ‘Dat heeft te maken met een beslissing uit het verleden om minder rekruten te laten instromen. Als er minder mensen instromen dan dat er uitstromen door o.a. pensionering, dan krijgen we het resultaat zoals we dat nu ervaren.’

‘We voeren intern dan ook een personeelsbeleid om het personeel aan boord te houden. De mensen die vertrekken, gaan op pensioen of doen dit om carrièreredenen. Zo is er onlangs iemand vertrokken om elders hoofdinspecteur te worden. Wat we niet hebben, zijn mensen die hier vetrekken om elders dezelfde job uit te voeren. Het personeelsverloop valt heel erg goed mee.’ Uiteraard is er volgens commissaris Lauwaet nood aan instroom, vandaar de aanwezigheid van de rekruteringsdienst. ‘We kunnen rekenen op heel veel belangstelling, maar er zijn uiteraard eisen waar je aan moet voldoen en anderzijds duurt het wel een poosje vooraleer je echt aan de slag kan. Na de rekrutering is er de opleiding…’

Voor meer info: https://www.politie.be/5428/

Julien Borremans