Officiële opening groene buurtsite te Deftinge.

Met een kerngroep van buurtbewoners, verantwoordelijken van de jeugdbeweging JOKIDO en geïnteresseerde Lierdenaars werden onder leiding van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Vorming Plus, na een participatietraject, de uiteindelijke plannen gemaakt om de site omheen OC De Kommalier om te vormen tot een buurtpark waarbij de focus gelegd zou worden op het natuurlijk groen ter verhoging van de educatieve en sociale functies voor de dorpskern.

De speelzone werd opgevuld met allerlei speeltuigen gemaakt van boomstammen en natuurlijke materialen. Ze zorgen dus niet enkel voor een mooie natuurlijke invulling doch zijn multifunctioneel en zullen de kinderen stimuleren om te fantaseren en ontdekken. Iets wat in deze tijden spijtig genoeg niet zo evident meer is.

Na heel wat intensief werk van gespecialiseerde firma’s doch ook  van de Lierdse gemeentearbeiders is de klus uiteindelijk geklaard en kan de groene buurtsite om en rond OC De Kommalier plechtig geopend worden.

Burgemeester Jurgen Soetens en het gemeentebestuur nodigen daarom alle inwoners op zaterdag 25 september 2021 om 11 uur uit om naar OC De Kommalier te komen voor een hapje en een drankje en om kennis te maken met deze prachtige realisatie.