Françoise Verhoosele schreef historisch boek over de familie Rodriguez d’Evora y Vega

Het Heemkundig Genootschap Land van Rode maakt knappe expo

Met speeches van voorzitter ‘Het Heemkundig Genootschap Land van Rode’, Lucien De Smet, burgemeester Johan Van Durme, auteur Françoise Verhoosele, muzikale intermezzo en gezang van Herman De Mil (Gabriels Oboe, Air, Trumpet Volomtary), een expo en een receptie werd de voorstelling van het boek ‘De Kroniek van de familie Rodriguez d’Evora y Vega’ in een feestelijk jasje gestopt.

Wie naar de Sint – Amanduskerk van Moortsele afzakte, vond er een unieke tentoonstelling over de familie Rodriguez d’Evora y Vega. De reacties waren lovend. Het Heemkundig Genootschap Land van Rode heeft zich afgesloofd om van de expo iets heel bijzonders te maken. Zo’n tentoonstelling organiseren is een huzarenstuk. Er waren vaardige handen nodig om de expo stevig op poten te krijgen. Onuitgegeven foto’s, documenten,…Meesterlijk en heel verzorgd in beeld gebracht. Een mooi initiatief.

Expo
Dankzij de expo zal het waardevol materiaal niet verloren gaan en zijn facetten bewaard, opgefrist, verzameld, voorgoed aan de vergetelheid onttrokken.
De waarde van het boek en de expo over de familie Rodriguez d’Evora y Vega kan niet hoog genoeg geschat en gewaardeerd worden.  Uit de toespraak van auteur Françoise Verhoosele bleek dat vooraleer het boek officieel kon worden voorgesteld heel wat stappen – letterlijk en figuurlijk – werden gezet. Een werk van lange adem. Een tijd geleden nam ze het besluit om een boek over de familie Rodriguez te schrijven, de geschiedenis van het geslacht Rodriguez intrigeert haar.
Het boek is als het ware een reconstructie van de rijke geschiedenis van de familie Rodriguez, die in de 16 de eeuw neerstreek in Vlaanderen. Tot en met de 19 de eeuw gaat het geslacht Rodriguez een belangrijke rol spelen in het Land van Rode. De auteur zet de familie Rodriguez d’Evora y Vega neer die heel wat verwezenlijkte en goede relaties wilde met de bevolking. De familie Rodriguez bepaalde als het ware de agenda van hun tijd.

Er werd veel groots verricht, maar er verscheen ook om het in moderne termen te zeggen ‘fake news’ en daar maakt Françoise Verhoosele in haar boek komaf mee. Primaire bronnen, zoals parochieregisters, akten van de burgerlijke stand en originele documenten uit archieven verschaffen een genuanceerder beeld. Ze schept in haar boek vooral duidelijkheid. Ze stoorde zich aan het beeld dat soms werd opgehangen, dat verdiende om gecorrigeerd te worden. Het relaas van de geschiedenis van de baronnen en later markiezen van Rode is zonder twijfel een ‘tour de force’ van Françoise Verhoosele. Ze treedt als het ware in de voetsporen van de ‘Rodriguezen’. Het boek is ook een ode aan het groot engagement van de familie Rodriguez.

Het verhaal
Het boek vertelt het verhaal van de familie Rodriguez d’Evora y Vega, die in de 16 de eeuw vanuit Spanje via Portugal naar Vlaanderen kwam. Een deel van de familie belandde in Antwerpen, waar ze hun handel uitbreidden en verschillende paleizen en huizen aankochten. In 1602 kocht Simon I het Land van Rode, een van de vijf ‘baanderijen’ in het Land van Aalst. Amper één jaar later werd hij er baron. In 1682 werd deze baronie verheven tot markizaat, en de markies bleef heer van het Land van Rode tot aan de Franse Revolutie, het einde van het Ancien Régime. De vanaf de 17 de eeuw in hoofdzaak Gentse familie Rodriguez kocht domeinen in het Land van Rode, maar trad ook op als bouwheer in Beerlegem en Scheldewindeke. Behalve kastelen, zoals in Destelbergen, kochten ze eveneens verschillende herenhuizen in Gent. Zij waren ook weldoeners voor gemeenten in het Land van Rode, bijvoorbeeld de bouw van de kerken in Bottelare en Oosterzele. De familie speelde ook op politiek vlak een belangrijke rol in het Vlaanderen van de 17 de, 18 de en 19 de eeuw. Ze leverden schepenen van Ghedeele in Gent, burgemeesters in Oosterzele en Beerlegem en parlementsleden. Hun schoonkinderen waren dan weer burgemeester in Moortsele, Elene, Leeuwergem, Oudenaarde, Wondelgem. De laatste Rodriguez d’Evora y Vega overleed in 1920. De naam is uitgestorven, maar er zijn wel nog enkele afstammelingen langs de vrouwelijke zijde.

Auteur Françoise Verhoosele
Na haar studies Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde aan de voormalige Rijksuniversiteit  voor Gent (RUG), stond Françoise Verhoosele haar echtgenoot bij in zijn groothandel textiel. Op het eind van de jaren 1980 kreeg zij belangstelling voor haar familiegeschiedenis en stamboom. Tussen 1999 en 2012 was ze secretaris en webmaster, later hoofdredacteur van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde – afdeling Gent (later Familiekunde Gent). Sedert 1998 is Françoise secretaris en webmaster van het Heemkundig Genootschap Land van Rode. Zij schrijft artikelen en verzorgt workshops oud schrift in Merelbeke. Kan Françoise Verhoosele met pensioen gaan? Ze lijkt gedoemd om met haar schrijfarbeid het Heemkundig Genootschap Land van Rode te blijven behagen. Lang nog niet uitverteld. Nooit gedacht dat ze nu ook nog een ronduit schitterend boek ging schrijven over het leven en werk van de familie Rodriguez d’Evora y Vega. Interesse?  Info: 09 / 362 69 95 of e-mail landvanrode@skynet.be.
De kopstukken van ‘Het Heemkundig Genootschap Land van Rode’ Lucien De Smet en Françoise Verhoosele blijven graag woelen in het verleden van de 17 gemeenten en deelgemeenten van het gebied dat behoort tot het Land van Rode. Ze zoeken, dateren, benoemen.