©RV - De middeleeuwse burcht lag vroeger langs de grens tussen Vlaanderen en Brabant.

Minister Diependaele start bescherming Burcht in Ninove op

N-VA Ninove en Karolien De Roose betreuren dat het college van burgemeester en schepenen, een negatief advies heeft gegeven op de voorlopige bescherming als archeologische site van de middeleeuwse burcht in Ninove

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) beschermt de middeleeuwse burcht in Ninove voorlopig als archeologische site. N-VA Ninove is blij met de start van het openbaar onderzoek. Dat zal mee beslissen of het terrein definitief beschermd wordt als archeologische site.

Uniek erfgoed 

Op de middeleeuwse burchtsite liggen de historische wortels van de stad Ninove. “De meeste burchten of motteversterkingen aan de Dender zijn doorheen de tijd volledig verdwenen, maar in Ninove is dat niet het geval.” vertelt minister Matthias Diependaele. In Vlaanderen zijn slechts een beperkt aantal motteversterkingen in dorps- of stadscontext bewaard.

“De burcht van Ninove vormt één van de vroegste voorbeelden van een motte langs de Dender en een van de weinige stedelijke motteversterkingen die gespaard zijn gebleven van urbane ontwikkeling op en rond de site. Dit zorgde voor een goede bewaringstoestand van het archeologisch bodemarchief, maar biedt ook de mogelijkheid om de site te bestuderen in relatie tot de ontwikkeling van de stad en het omgevende landschap.” aldus de minister.

Verder is de site bijzonder door haar complexe ontwikkelingsgeschiedenis, een zeldzaam visueel restant van de burchtgracht en de nog levend gehouden herinnering aan de burcht bij de inwoners van Ninove. Om het archeologisch bodemarchief te bewaren voor de toekomst en om ervoor te zorgen dat bij het gebruik van het terrein rekening wordt gehouden met de aanwezige erfgoedwaarden beslist minister Matthias Diependaele tot een voorlopige bescherming van de zone als archeologische site.

Procedure 

Minister Matthias Diependaele: “Om dat archeologisch bodemarchief te bewaren voor en door te geven aan de toekomstige generaties start ik met deze voorlopige bescherming de beschermingsprocedure op. Binnen negen maanden weten we of de definitieve bescherming er kan komen.” 

Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. Binnen de negen maanden beslist de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed over een definitieve bescherming.

Opslagplaats stadsdiensten 

Gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) heeft op de gemeenteraad reeds aangeklaagd dat op deze historische site een niet-vergunde opslagplaats van de stadsdiensten was. Dankzij N-VA Ninove werd het terrein dat staat ingekleurd als archeologische site opgekuist en werden de afvalstoffen verwijderd.

Tegenwerking stadsbestuur 

N-VA Ninove en Karolien De Roose betreuren dat het college van burgemeester en schepenen op 19 juli 2021 een negatief advies heeft gegeven op de voorlopige bescherming als archeologische site van de middeleeuwse burcht in Ninove. Ondanks andersluidende verklaringen in de gemeenteraad van schepen Evenepoel op haar interpellatie over de burchtsite.