Stad Zottegem geanalyseerd met behulp van data

Oppositiepartij Open VLD kiest voor data om het beleid in Zottegem (N-VA en CD&V) te analyseren. “We zullen de date gebruiken om haalbare voorstellen in te dienen”

“We zijn nu bijna halverwege de legislatuur”, zegt Open VLD raadslid Sven Mornie. “Een passend moment om de huidige beleidsploeg eens onder de loep te nemen”, vertelt gemeenteraadslid Sven Mornie. Aan de hand van meer dan 300 indicatoren kunnen we met de gemeente- en stadsmonitor een vergelijking maken met 2018 en zien hoe het met onze stad nu gesteld is: Wat gaat er goed? Wat kan nog beter? Hoe scoort Zottegem in vergelijking met onze buurgemeenten? Welke evoluties stellen we vast? Welke financiële middelen zet de huidige bestuursploeg in voor hun werking? Hoe tevreden zijn onze inwoners over de voorzieningen in Zottegem? … ”

“Met deze gegevens gaat Open Vld Zottegem vanuit de oppositie aan de slag om haalbare voorstellen in te dienen op de gemeenteraad. Om op die manier van onze stad een nog aangenamere plek te maken om te leven … te werken … te wonen. Data, informatie en kennis zijn van essentieel belang om lokaal het beleid goed voor te bereiden, bij te sturen waar nodig én door een zo wijd mogelijk draagvlak te laten ondersteunen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur wil met deze beleidsmonitor elk lokaal bestuur ondersteunen. Iedereen kan ermee aan de slag om het strategisch beleid van gemeenten en steden te analyseren, te onderbouwen en sterker te maken. Open Vld Zottegem gaat voor een sterker data-gedreven vorm van besturen om zo betere beleidsbeslissingen te nemen in functie van onze inwoners én op maat van onze stad”

“Het rapport ‘Jouw gemeentescan’ brengt 178 kernindicatoren, verspreid over 13 beleidsrelevante thema’s, in beeld aan de hand van grafieken, kaarten en bijhorende omschrijvingen per indicator. In elke Vlaamse gemeente werd een representatief staal van de inwoners van 17 tot en met 85 jaar bevraagd, zodat er voor elke gemeente/stad statistisch betrouwbare uitspraken zijn. Hieronder enkele opvallende resultaten hoe Zottegemnaren denken over onze stad. Naast de meest positieve indicatoren: geluksgevoel 85%, tevredenheid van de buurt 81% zijn er ook nog indicatoren die zwak scoren: voldoende consultatie bewoners 25% en vertrouwen in gemeentebestuur 20%. “De bezorgdheid over die zwakke scores is heel groot binnen de Open Vld-fractie. Hier is duidelijk nog heel veel werk aan de winkel. Open Vld Zottegem blijft de kaart trekken van meer burgerparticipatie en blijft zich de komende jaren verder inzetten voor onze Egmontstad”