Jaagpad langs de Dender wordt van 2 naar 3 meter verbreed


Geraardsbergen. Het huidige jaagpad tussen Aalst en Geraardsbergen wordt de komende jaren verbreed van 2 tot 3 meter. De eerste werken worden vanaf 2023 verwacht. Burgemeester Guido De padt is alvast enthousiast: ‘Als regelmatig gebruiker van het jaagpad kan ik dit alleen maar toejuichen.’

Het jaagpad langs de Dender vormt voor verschillende gebruikers een belangrijke verbinding. Het huidige jaagpad tussen Aalst en Geraardsbergen is doorgaans slechts 2 meter breed en vertoont een aantal gebreken waardoor dit momenteel niet aan het vooropgestelde comfortniveau voldoet. De Vlaamse Waterweg nv zal het jaagpad de komende jaren gefaseerd heraanleggen en stelt daarbij een verbreding naar 3 meter voorop.

Vanaf 2023
Deze verbreding noodzaakt in eerste instantie de opmaak van een milieueffectenrapport (MER). De opmaak van dit MER en de ontwerpstudie worden op korte termijn in opgestart. De resultaten hiervan moeten toelaten om vanaf 2023 tot concrete aanbestedingen te kunnen overgaan. De eerste werken op terrein kunnen dan ook vanaf 2023 worden verwacht. De verschillende deelzones zullen worden geprioriteerd volgens de toestand van het jaagpad en de dringendheid van de herstellingen. Anderzijds kunnen (vergunnings)technische randvoorwaarden op een aantal locaties ook een langere doorlooptijd van de voorbereiding van de werken noodzakelijk maken.

Tenslotte wordt het traject tussen de stuwsluis van Teralfene en Denderleeuw gekoppeld aan de aanpassingswerken aan dit pand in functie van het afschaffen van de stuw te Teralfene.  Dit moet het toelaten om uiteindelijk op langere termijn het gehele jaagpadtraject tussen Aalst en Geraardsbergen te vernieuwen en veilig en comfortabel aan de vele gebruikers aan te bieden.

Minder agressie
‘We houden eraan om bij voortgang van het studietraject, en ook bij opmaak van de eerste aanbestedingsdossier in 2023, u gericht en meer concreet te kunnen op de hoogte houden van verdere fasering, zonering en planning’, Lieven Dejonckheere afdelingshoofd van de afdeling regio West van De Vlaamse Waterweg nv.

Burgemeester Guido De padt is alvast enthousiast: ‘Als regelmatig gebruiker van het jaagpad kan ik dit alleen maar toejuichen. Ik stel immers herhaaldelijk vast dat er regelmatig conflicten zijn  tussen voetgangers en fietsers, waarbij het respect voor de ene ten aanzien van de andere soms afwezig is. Agressie is immers af en toe een spelbreker en een verbreding van het jaagpad kan  de belevings- en gebruikswaarde ervan optimaliseren.’

Julien Borremans

X