‘Baby aan boord’-beurs in AZ Sint-Elisabeth weer fysiek

Onder de noemer ‘Baby aan boord’ houdt de dienst materniteit van het Zottegemse Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth ongeveer viermaandelijks een gratis informatieve beurs voor aanstaande ouders (ook de partner is dus welkom). Wegens de covid-19-crisis kon deze activiteit sinds februari van vorig jaar echter niet meer doorgaan. Wel werd er een digitaal alternatief aangeboden maar nu de coronaversoepelingen dit mogelijk maken, wordt weer aangeknoopt met de gewone werkwijze en zal er voor het eerst op zaterdag 16 oktober van 13 tot 17 uur opnieuw een babybeurs fysiek plaatsvinden.

In het auditorium op de derde verdieping van het ziekenhuis kunnen toekomstige ouders dan terecht bij vroedvrouwen voor informatie over zwangerschap en gezonde levenswijze tijdens de zwangerschap, bevalling en verzorging van de baby, het verblijf op de kraamafdeling, fles- en borstvoeding, pre- en postnatale zorg enz. Ook zijn infostands voorzien rond Kind en Gezin, Pas Thuis, het Groeipakket (het vroegere kindergeld).

Om deze babybeurs toch ook nog coronaveilig te laten verlopen, mogen slechts 15 koppels per halfuur op de beurs binnenkomen. Daarom is het nodig op voorhand in te schrijven (de partner moet niet afzonderlijk ingeschreven worden) en dit kan via www.sezz.be. Voor meer inlichtingen kan men contact opnemen met de materniteit van het AZ Sint-Elisabeth via 09 364 87 60. Voor de volgende ‘Baby aan boord’-beurs is het daarna (normaal) wachten tot eind februari van volgend jaar. De aandacht wordt er ook op gevestigd dat (ondanks de versoepelingen van 1 oktober ll.) het dragen van een mondmasker in verzorgingsinstellingen wel nog verplicht blijft, gedurende het hele verblijf in het ziekenhuis.

X