Raadslid Pieter Verstraete en voorzitter Paul Desmet

GROEN KANT ZICH TEGEN NIEUWE PARKINGS IN OPEN RUIMTE

Het gemeentebestuur van Merelbeke werkt momenteel aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan om alle resterende woonuitbreidingsgebieden definitief te herbestemmen. In alle communicatie van de gemeente ligt de klemtoon steevast op de ambitie om de open ruimte te beschermen. Maar volgens Groen blijkt niets minder waar.

“Op de gemeenteraadscommissie kregen we plannen te zien waarbij zowel in Schelderode, Lemberge als Munte nieuwe parkings worden voorzien. En dit steevast in de woonuitbreidingsgebieden die het gemeentebestuur zelf selecteert als ‘te beschermen open ruimte’. Daarnaast worden in de woonuitbreidingsgebieden van Merelbeke-Centrum en Kwenenbos nieuwe woonontwikkelingen mogelijk, ook al blijkt uit studies dat er geen noodzaak toe is. Voor Groen is dat geen goede keuze en een verkeerd signaal”, aldus gemeenteraadslid Pieter Verstraete (Groen).

Geen behoefte aan bijkomende bouwgronden.

De objectieve cijfers zijn helder: de onderliggende studie bij het RUP stelt onomwonden dat de grote reserve aan woonuitbreidingsgebieden in Merelbeke overbodig is om aan de lokale woonbehoefte te voldoen. Het aantal beschikbare bouwpercelen ligt veel hoger dan de vraag, ook op lange termijn. Merelbeke heeft vandaag nog ruim 1500 onbebouwde percelen, terwijl er maar 957 nodig zijn. Daarnaast bedraagt het verdichtingspotentieel in bestaand woongebied bijna 5.000 bijkomende woningen. De studie wijst ook op andere redenen waarom woonuitbreidingsgebieden best geschrapt worden: klimaatopwarming, betonstop, mobiliteitsproblemen, … Maar dat ziet de meerderheid van CD&V, Open VLD, en Vooruit duidelijk anders. En dus krijgen we alsnog bijkomende ontwikkelingen én publieke parkings in bestaand woonuitbreidingsgebied. Zonder dat daar behoefte aan is en in strijd met de grote, maatschappelijke uitdagingen.

Quid klimaatbeleid?

Groen roept het gemeentebestuur nogmaals op om alle woonuitbreidingsgebieden te schrappen. In functie van een lokaal klimaatbeleid kunnen die bestemd worden voor de lokale productie van voedsel (landbouw), energieopwekking, waterbuffering of extra natuur. De parkeerbehoefte dient ernstiger onderzocht te worden met oog voor alternatieve oplossingen alvorens nieuwe open ruimte daarvoor aan te snijden. Nieuwe, permanente parkings trekken opnieuw extra verkeer aan.

Verstraete besluit: “De gemeenteraad tekende recent unaniem het Vlaams Energie- en Klimaatpact. Onnodig open ruimte aansnijden en er publieke parkings aanleggen druist in tegen elke logica en gaat in tegen de doelstellingen uit dit Pact”.