©Sophie Richez - Werken Brakelsesteenweg N8

Eerst sensibiliseren, daarna beboeten

De heropstart van de werken aan de Brakelsesteenweg (N8) zorgt voor een handhavingsbeleid waarbij sensibiliseren en repressief optreden centraal staan.

Verkeersploegen van politiezone Ninove zullen naast informatieverstrekking aan de weggebruikers ook maximaal toezicht houden op het vlot verloop van de omleidingen en de naleving van de opgestelde verkeersborden.

De werken en bijhorende wegomleggingen vragen om een geïntegreerde aanpak waarbij zowel politie, de dienst mobiliteit van de stad Ninove als AWV in overleg treden met elkaar.

De politie van Ninove zal samen met de dienst mobiliteit van de stad wekelijks overleggen om knelpunten te bespreken en aan te pakken.

Burgemeester Tania De Jonge licht toe: “We zijn ons bewust van de hinder die dergelijke omvangrijke werken met zich kan meebrengen en we proberen de overlast te beperken. Het volledig afsluiten van de Brakelsesteenweg heeft een enorme impact op de dorpen waar de omleiding voorzien is.

Er werd heel wat voorbereidend werk geleverd om deze omleiding te voorzien en we willen dit ook wekelijks evalueren en eventueel bijsturen.”

X