Godveerdegem eert Pestheiligen in historisch perspectief

Al sinds 1662 worden in de parochiekerk van Godveerdegem de Pestheiligen vereerd. Afhankelijk van het uitbreken en de epidemische omvang van besmettelijke ziekten die de mensen troffen en/of hun veestapel teisterden, heeft deze verering van de Pestheiligen zowel intense als stillere perioden gekend. Eigenlijk verschilt de impact van de coronapandemie waarmee de bevolking wereldwijd in het voorbije anderhalf jaar geconfronteerd werd, weinig van deze van eeuwen geleden. Zoals onze verre voorouders toen ondermeer zich beriepen op heiligenvoorspraak voor hun levensbehoud, zoekt ook nu de mens vanuit zijn zorg voor gezondheid naar hulp en houvast bij levensbedreiging.

Om dit alles te verduidelijken, organiseert de kerkfabriek van Godveerdegem op vrijdag 15 oktober om 19 uur in de kerk van Godveerdegem een bijzondere avond onder de noemer ‘Verering van de Pestheiligen in historisch perspectief’. Op het programma staat een uiteenzetting over de klassieke pest, algemeen sinds de Middeleeuwen en in het bijzonder de lokale situatie en de plaatselijke verering van de Pestheiligen. Deze historische duiding en toelichting wordt gebracht door historicus Geert Van Bockstaele en Guy Van Caenegem, lid van de kerkfabriek. Daarna zal deken Hans Vandenholen voorgaan in een kort religieus gedeelte ter verering van de Pestheiligen, waarbij vroegere en meer hedendaagse rituelen in elkaar zullen opgaan en met aan het einde de zegening van de relikwieën van de Pestheiligen. De ganse muzikale omlijsting zal verzorgd worden door het plaatselijk Sint-Pauluskoor onder leiding van Antoine De Troyer met gezangen die aangepast zijn aan het thema en de vroegere tijdsgeest, begeleid door Johan Cockaert aan het orgel.

Het wordt een avond ‘op Godveerdegemse wijze’. Dit wil ondermeer zeggen dat na het ‘officiële’ gedeelte aan alle aanwezigen ook nog een hapje en een drankje zal aangeboden worden. Hiervoor kan gerekend worden op de medewerking van de plaatselijke afdelingen van Ferm en de Landelijke Gilde. De toegang tot deze bijzondere Pestheiligen-avond is gratis (geen voorinschrijving) en uiteraard zijn ook belangstellende niet-Godveerdegemnaars welkom.

X