Omwonenden verzetten zich tegen komst van woontorens

‘De ruimtelijke impact van de gewenste gebouwen is gigantisch groot, en negatief.’


Omwonenden vrezen voor verkeersoverlast in de Stadsweg. Woontorens komen
op de hoek van de Stadsweg en de Oudenaardsestraat.


Geraardsbergen. Op de hoek van de Stadsweg en de Oudenaardsestraat komt mogelijks een nieuw vastgoedproject met 37 woonunits. Vijfentwintig bewoners van de Papiermolenstraat en de Stadsweg tekenen bezwaar aan tegen dit project.

Op de hoek van de Stadsweg en de Oudenaardsestraat komt mogelijks een nieuw vastgoedproject met 37 woonunits. Volgens de ontwikkelaars betekent het project een meerwaarde voor de stad. ‘Het wordt geen dood project. Er zal beleving zijn.’ Het combineert openheid, meer groen in de stad, diversiteit, hoger bouwen met nieuwe vormen van mobiliteit. ‘Met dit project willen we voor een trendbreuk in de stadsontwikkeling van Geraardsbergen zorgen’, benadrukten Karel De Cock (58) en Bart Meeganck (62) in een recent interview dat in Nuus verscheen.

Verkeersinfarct
Het bouwaanvraagdossier bevat 3 woonblokken met respectievelijk negen, zes en vier bouwlagen. ‘De ruimtelijke impact van de gewenste gebouwen is gigantisch groot, en negatief. De torens schenden de ruimtelijke draagkracht van de omgeving manifest. De schaal, visuele vormgeving, dichtheid en bouwhoogte wijken manifest af van de rest van de onmiddellijke en ruimere omgeving’, staat in het bezwaarschrift te lezen.

Volgens de bezwaarindieners is de inkijk in de woningen aan de achterkant van de Oudenaardsestraat en de Papiermolenstraat groot, net als de schaduwvlakken. Bij lage zonnestanden zullen dergelijke woonblokken zorgen voor een donkere site. ‘De schaduwvlakken van een 31 meter hoge toren op die plaats zullen niet te overzien zijn. De ontwikkelaar zou een schaduwstudie moeten insluiten om het effect op de buurt nauwgezet te kunnen weergeven.’

Bovendien wijzen de bezwaarindieners er op dat er geen degelijke studie naar de mobiliteitsimpact van dit project werd verricht, terwijl die groot zal zijn. Ze wijzen er op dat het verkeer op de Astridlaan en de Oudenaardsestraat al bijzonder groot is. Bovendien loopt er aan de overkant van de Oudenaardsestraat een bouwaanvraag van Samtex voor 38 appartementen. De bezwaarindieners vrezen een verkeersinfarct en een chronisch tekort aan parkeerplaatsen in de buurt. Volgens de bezwaarindieners zijn er op de site geen parkeerplaatsen voor bezoekers voorzien.

Bedenkingen bij het verloop van de procedure
De percelen liggen integraal in effectief overstromingsgevoelig gebied. Volgens de bezwaarindieners is er van een gedegen en afdoende watertoets bij de aanvraag geen sprake. ‘Alles vol betonneren in overstromingsgevoelig gebied is geen duurzame ruimtelijke ontwikkeling. De Molenbeek moet de ruimte krijgen die ze verdient.’

De bezwaarindieners stellen zich tevens vragen bij het verloop van de procedure. Ze formuleren alvast hun voorbehoud op het verloop van deze procedure in eerste aanleg. ‘Immers, het is onduidelijk op welke wijze de overheid in eerste aanleg, zowel bij beslissing als adviesverlening, haar onpartijdigheid kan bewaren als uit de aanvraag blijkt dat ‘met het oog op de opmaak van een goed dossier’, blijkbaar al intens overleg is gevoerd met zowel diensten als stadsbestuur.

Julien Borremans

Karel De Cock (58) en Bart Meganck (62): ‘Met dit project willen we voor een trendbreuk in de stadsontwikkeling van Geraardsbergen zorgen.’