©Sophie Richez - Politie Ninove

Politie Ninove houdt Appelterre en Outer nauw in het oog

Sinds de opstart van de wegenwerken op de N8 Brakelsesteenweg in Outer heeft de politie Ninove extra controles uitgevoerd op de omleidingswegen. De controles richtten zich specifiek op het naleven van de tonnagebeperking en het respecteren van de verbodsborden C1 en C3 (verboden toegang voor iedere bestuurder).

Na een eerste week intensief controleren, maken we even de balans op.

  1. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.

Tijdens de laatste 7 dagen heeft de politie Ninove maar liefst 58 bestuurders van vrachtwagens die in overtreding waren met het bord C21 geverbaliseerd.

Een groot aantal andere bestuurders van vrachtwagens kon een boete ontlopen omdat ze door de politie terug op het goede pad werden gezet, alvorens ze de straat met tonnagebeperking inreden.

De boete voor het negeren van de tonnagebeperking bedraagt 182,84 € (3° graad).

 

  1. Verboden richting voor iedere bestuurder (bij een eenrichtingsstraat)

Dit bord (C1) wordt geplaatst aan een straat met eenrichtingsverkeer langs de zijde waar je NIET MAG INRIJDEN. Wanneer je dergelijk bord negeert, kom je in een straat terecht waarbij je tegen de rijrichting inrijdt. Dit zorgt uiteraard voor heel gevaarlijke situaties. De wetgever is dan ook niet mals voor dergelijke, gevaarlijke overtredingen en heeft de boete bepaald op 182,84 € (3° graad).

 

  1. Verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder

Het is wettelijk niet toegestaan om het verkeersbord C3 voorbij te rijden. Dit bord wordt geplaatst, daar waar alle verkeer verboden wordt. Er is geen enkele reden om dit bord voorbij te rijden. De boete voor het negeren van dit bord bedraagt 66,84 € (1° graad).

Op meerdere plaatsten wordt het bord C3 aangevuld met een onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.

Wie valt er nu precies onder het plaatselijke verkeer?

De wegcode geeft volgende definitie:

de voertuigen van de bewoners en hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen, de voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, de voertuigen voor onderhoud en toezicht, wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt, de prioritaire voertuigen, fietsers en ruiters.”

Het is dus totaal niet toegestaan om je met je wagen te begeven in een straat met verkeersbord C3 en onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” wanneer je niet in die straat woont of er geen bezoeker bent van een bewoner van de straat. De straat gebruiken omdat je dan minder ver zou moeten omrijden is niet toegestaan.

Met betrekking tot het negeren van de borden C1 en C3 heeft de politie van Ninove 17 processen-verbaal opgesteld.

De politie van Ninove roept iedereen op om n.a.v. de werken op de N8 Brakelsesteenweg de aangebrachte signalisatie nauwgezet op te volgen en na te leven.

Vanuit de politie zullen verhoogde controles blijven worden uitgevoerd en indien nodig zal de frequentie nog opgedreven worden.

X