Rebus over de Dag van de Trage Wegen: ‘Ons vertrouwen in het stadsbestuur is volledig zoek.’

‘We liepen meer op de straat dan op trage wegen.’


Geraardsbergen. Op de Dag van de Trage Wegen (17/10) stelde Bewegingsproject Rebus vast dat een aantal wandelpaden niet of moeilijk toegankelijk zijn. Het stadsbestuur is intussen op zoek naar ‘Wegspotters’. Dat zijn vrijwilligers die de staat van de trage wegen in het oog moeten houden. Armand Matthijs is op de Dag van de Trage Wegen bijzonder ontgoocheld in het stadsbestuur: ‘Er valt in Geraardsbergen niets te vieren als het gaat over onderbroken netwerk voor rollers, stappers en trappers.’

Dertienhonderd trage wegen vormen een netwerk voor wandelaars en joggers en verbinden de stad met de deelgemeenten. Om dit netwerk proper te maken, lanceert de provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen het project Wegspotters. Zwerfvuil en andere ongemakken worden door vrijwilligers onmiddellijk via een centraal communicatiekanaal gemeld.

‘We liepen meer op de straat dan op trage wegen.’
Op de hulp van sport- en bewegingsproject Rebus zal niet moeten worden gerekend. ‘Op de dag van de trage wegen moesten we meestal langs en op de straat stappen’, stelt Armand Matthijs ontgoocheld vast. ‘Het werd een lange rij van afwezige, afgesloten en belemmerde  wegen. Er waren geen voetpaden in de woonstraten: tempelstraat, Patattenstraat, Waterloos, Rapidelaan, Vrijheid. Er is geen fietspad aan Bildeken en  Waterloos. De doorgang van Opbroek-Tempelstraat is afgesloten door bouwmaatschappij Bostoen. Vanaf de Kerk van Ophasselt was er geen doorgang. Ook niet aan de Breestraat, de Eiekstraat en de Klein Waterloos. Er is ook geen toegankelijke kerkwegel aan de Rapidelaan. Daarnaast zijn er nog heel wat wagens die op de voetpaden parkeren.’

‘De afsluiting van de Kerkwegel aan de Rabidelaan signaleerden we aan de politie en het stadsbestuur. We herhaalden tweemaal het verzoek om deze buurtweg te herstellen maar kregen geen reactie. De politie antwoordde dat ze de vraag had doorgestuurd naar de bevoegde dienst’, stelt Armand Matthijs vast.

Spotten met de mensen
‘Dat alles hebben we te danken aan de bestuurders De Padt en Van Trimpont en andere. Zij blijven spotten met mensen die zich veilig willen verplaatsen, zorgen voor hun gezondheid, actie opnemen voor het Klimaat. Morgen zoeken die bestuurders naar ‘wegspotters’. Niet met ons’, reageert Armand Matthijs. ‘Onze Vragen blijven dikwijls onbeantwoord, ook in deze tijden van nog meer bedreigde gezondheid en bedreigd leefklimaat.’

‘Het vertrouwen in de rechtszekerheid, te waarborgen door het stadsbestuur, is volledig zoek. Daarom wensen we niet mee te werken aan de zoveelste ‘schijnaanpak’ door de wegspotters. Als vereniging staan we natuurlijk pal achter de wettelijke doelen van het recent decreet gemeentewegen: de uitbouw van een fijnmazig netwerk van trage gemeentewegen hoofdzakelijk voor niet-gemotoriseerd verkeer. Daaraan werken we mee met voorstellen en praktisch werk’, besluit Armand Matthijs.

Julien Borremans