Archiefbeeld september 2021

Wegenwerken N46 in Velzeke: volgende week asfalteringswerken

Sinds 17 mei wordt werk gemaakt van de vernieuwing van de provincieweg N46 op het grondgebied van Elene en Velzeke (en deels Oosterzele), in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met Aquafin, de stad Zottegem en de gemeente Oosterzele. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zo werd eerst het gedeelte tussen het kruispunt De Vos en het kruispunt van de N46 met de Elenestraat en Balegemstraat aangepakt. Hiervoor was een uitvoeringstermijn van twee maanden voorzien maar de overvloedige regenval in die periode maakte dat die eerste fase niet helemaal kon voltooid worden tegen het bouwverlof in juli.

Om de hinder te beperken voor buurtbewoners en bedrijven die er gevestigd zijn, werd de zone tussen de spoorwegovergang en de Elenestraat sinds het bouwverlof echter toch al voor plaatselijk verkeer opengesteld alhoewel deze nog niet volledig afgewerkt werd. Dit zal nu gebeuren vanaf komende woensdag 27 oktober en als de weersomstandigheden het toelaten, zal de aannemer op vrijdag 29 oktober de toplaag in deze zone aanleggen. Omwille van deze asfalteringswerken zal de weg in die zone dan de hele dag afgesloten zijn. Het verkeer moet de omleidingen volgen die ook nu al van toepassing zijn voor doorgaand verkeer. Op zaterdag 30 oktober zal de weg opnieuw opengesteld worden voor het verkeer. De Balegemstraat zal ter hoogte van het kruispunt met de N46 afgesloten blijven totdat de verkeerslichten er weer in gebruik kunnen genomen worden. Dit zal wellicht nog tot half november duren (eerder was voorzien dat ze reeds eind september in werking zouden kunnen gaan).

 

Ondertussen vorderen ook de werken in het gedeelte van de Provinciebaan vanaf het kruispunt met de Elenestraat tot en met het kruispunt aan de Pandelaarstraat. Volgens de planning zullen deze werken nog duren tot het einde van dit jaar. Tot dan blijven zowel voor fietsers als voor doorgaand en zwaar verkeer de omleidingen gelden dan momenteel ook al van toepassing zijn. Verder deelt het Agentschap Wegen en Verkeer nog mee dat de aannemer op 15 november ook zal starten met de aanleg van de DWA-riolering (vuil water) in het gedeelte van de Provinciebaan tussen het kruispunt met de Pandelaarstraat en het kruispunt met de Steenbekestraat. Deze zijstraten zullen dan gedurende een korte periode ook onderbroken worden. De buurtbewoners zullen hierover nog geïnformeerd worden per brief. Met bijkomende vragen over deze werf kan u terecht bij de bereikbaarheidsadviseur, door middel van een e-mail naar bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0476 72 22 57 (tussen 9 en 17 uur).

X