Bevoegdheden Zottegemse N-VA-schepenen herschikt

Matthias Diependaele duidt de herschikking van de bevoegdheden van de Zottegemse N-VA schepenen vanaf 1 januari 2022. Dit naar aanleiding van de nieuwe samenstelling die aan het begin van de legislatuur werd overeengekomen met coalitiepartner CD&V.

“Een betere spreiding komt uiteindelijk elke Zottegemnaar ten goede”, zegt Diepenadele. “Nieuw gezicht in het schepencollege wordt Peter Lagaert, momenteel voorzitter van de Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Hij zal de bevoegdheden Mobiliteit, Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (nu bij Evert De Smet, red.) voor zijn rekening nemen. Brecht Cassiman zet verder stevig in op het sportbeleid van de stad, maar neemt vanaf 1 januari ook de bevoegdheden Middenstand en Lokale economie (nu bij Evelien De Both, red.) er bij. Daarnaast behoudt hij ook Citymarketing, ICT en Communicatie in zijn portefeuille. Evert De Smet blijft verantwoordelijk voor Dierenwelzijn en Deelgemeentebeleid en zal verder Verkiezingszaken, Ontwikkelingssamenwerking, Patrimonium, Feestelijkheden en Toerisme (nu bij Evelien De Both, red.) onder zijn hoede nemen. Tot slot volgt Evelien De Both huidig burgervader Jenne De Potter (CD&V) op en wordt zo de eerste vrouwelijke burgemeester van onze Egmontstad ((als plaatsvervanger van minister Matthias Diependaele, red.).”

X